AKIT
English Eesti

computer forensics

arvutikriminalistika

olemus
kriminalistikaharu, mis tegeleb
arvutites ja digitaalsetel andmekandjatel olevate
kohtukõlblike asitõendite avastamise ja uurimisega

NB!
terminit "kriminalistika" kasutatakse
siin ja selletaolises kontekstis
mitte juriidilises tähenduses,
vaid tehnilise distsipliini nimetusena
(vrd diagnostika väljaspool meditsiini)

ülevaateid
http://www.dummies.com/computers/pcs/computer-security/computer-forensics-for-dummies-cheat-sheet/

http://www.isfs.org.hk/publications/ComputerForensics_part1.pdf

https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/forensics.pdf

https://forensiccontrol.com/resources/beginners-guide-computer-forensics/

http://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=adf

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/8820/Hermansen.pdf?sequence=2

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-101r1.pdf

http://ithare.com/a-beginners-guide-to-computer-forensics/

https://www.sonntag.cc/teaching/Security_and_Privacy_SS11/3_Incident_response_day/Introduction_to_Computer_Forensics.pdf

https://eforensicsmag.com/download/learn-how-to-101-best-forensic-tutorials/

https://www.hackingarticles.in/best-of-computer-forensics-tutorials/

https://mrcet.com/pdf/Lab%20Manuals/IT/R15A0533%20CF.pdf

vahendite näiteid
https://www.greycampus.com/blog/information-security/top-twenty-trending-computer-forensics-tools

https://www.guru99.com/computer-forensics-tools.html

vt ka
- arvutikuritegu
- digitaalkriminalistika
- krimianalüüs
- kriminalistika
- kriminalistika-analüüs
- kriminalistikaekspertiis
- mälukriminalistika
- tarkvarakriminalistika
- turvakriminalistika
- võrgukriminalistika