AKIT
English Eesti

computer crime

arvutikuritegu; arvutikuritegevus

olemus
määratlus sõltub õigusruumist; enamasti
(a) arvuti või arvutivõrgu kuritegelik
kahjustamine, rünne arvutite ja võrkude vastu
(arvuti või võrk on ründe objekt):
- kahjurvara
- ummistusründed
(b) sotsiaal- ja õigusnormide rikkumine
arvuti või arvutivõrgu abil
(arvuti või võrk on ründe vahend):
- kelmus
- nimevargus
- rämpspost
- ahistamine
- solvamine
- privaatsuse rikkumine
- autoriõiguste rikkumine
- pornograafia levitamine
- narkokaubandus
- küberterrorism
- jm

määratlus Eestis
https://www.riigiteataja.ee/akt/12937096

määratlus USAs
https://www.justice.gov/criminal-ccips/ccips-documents-and-reports

ISO/IEC määratlus
ISO/IEC 2382:
- kuritegu, mis on sooritatud
riistvara, tarkvara või andmete
kasutamise, muutmise või hävitamisega
- kuritegu, mis on sooritatud
andmetöötlussüsteemi või arvutivõrgu abil
või mis otseselt puudutab seda süsteemi või võrku

ülevaateid
http://www.mekabay.com/overviews/history.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Cybercrime

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/sec.331

https://legaljobsite.net/cyber-crime-statistics/

http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/Cybercrime%20legislation%20EV6.pdf

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-CRP05/Comprehensive_study_on_cybercrime.pdf