AKIT
English Eesti

copyright

autoriõigus

olemus
algmaterjali autori või omaniku seadusepõhine (enamasti tähtajaline) ainuõigus seda materjali kopeerida, levitada ja mugandada, näiteks tarkvaralitsentside abil; intellektuaalomandiõiguse üks vorme; autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum

täpsemalt
https://www.slideshare.net/marivelcg/copyright-11344958

https://www.copyright.gov/circs/circ01.pdf

https://www.copyright.gov/help/faq/

https://dmoztools.net/Society/Law/Legal_Information/Intellectual_Property/Copyrights/

vt ka
- autoriõiguse seadus
- Berni konventsioon
- Eesti Autorite Ühing
- Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon