copyright law

autoriõiguse seadus, AutÕS

olemus
autoriõigust määratlev ja kaitsev õigusakt
= a form of intellectual property law, protects original works of authorship including literary, dramatic, musical, and artistic works

Eesti
võeti vastu 1992, hiljem on korduvalt muudetud;
määratleb
- autoriõigusega kaitstavad teosed
- teose loomisel tekkivad õigused
- autori varaliste õiguste teostamise piiramise
- autoriõiguse omanikud
- autoriõiguse ajalise kehtivuse, teose kasutamise
- autoriõigusega kaasnevad õigused
- andmebaasi tegija õigused
- õiguste kollektiivse teostamise
- õiguste kaitse
- vastutuse
- seaduse rakendamise

seaduse tekst:
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011005
in English:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/510062014003/consolide

EL
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-copyright-legislation

USA
https://www.copyright.gov/title17/

vt ka
- Berni konventsioon
- Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon
- Eesti Autorite Ühing
- WIPO

Toimub laadimine

copyright law

autoriõiguse seadus, AutÕS

olemus
autoriõigust määratlev ja kaitsev õigusakt
= a form of intellectual property law, protects original works of authorship including literary, dramatic, musical, and artistic works

Eesti
võeti vastu 1992, hiljem on korduvalt muudetud;
määratleb
- autoriõigusega kaitstavad teosed
- teose loomisel tekkivad õigused
- autori varaliste õiguste teostamise piiramise
- autoriõiguse omanikud
- autoriõiguse ajalise kehtivuse, teose kasutamise
- autoriõigusega kaasnevad õigused
- andmebaasi tegija õigused
- õiguste kollektiivse teostamise
- õiguste kaitse
- vastutuse
- seaduse rakendamise

seaduse tekst:
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011005
in English:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/510062014003/consolide

EL
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-copyright-legislation

USA
https://www.copyright.gov/title17/

vt ka
- Berni konventsioon
- Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon
- Eesti Autorite Ühing
- WIPO

Palun oodake...

Tõrge

copyright law

autoriõiguse seadus, AutÕS

olemus
autoriõigust määratlev ja kaitsev õigusakt
= a form of intellectual property law, protects original works of authorship including literary, dramatic, musical, and artistic works

Eesti
võeti vastu 1992, hiljem on korduvalt muudetud;
määratleb
- autoriõigusega kaitstavad teosed
- teose loomisel tekkivad õigused
- autori varaliste õiguste teostamise piiramise
- autoriõiguse omanikud
- autoriõiguse ajalise kehtivuse, teose kasutamise
- autoriõigusega kaasnevad õigused
- andmebaasi tegija õigused
- õiguste kollektiivse teostamise
- õiguste kaitse
- vastutuse
- seaduse rakendamise

seaduse tekst:
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011005
in English:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/510062014003/consolide

EL
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-copyright-legislation

USA
https://www.copyright.gov/title17/

vt ka
- Berni konventsioon
- Eesti Autoriõiguste Kaitse Organisatsioon
- Eesti Autorite Ühing
- WIPO

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!