contract (1)

leping (1)

olemus
ISO 9000:
siduv kokkulepe
= binding agreement

ISO 6707, ISO 10209 jm:
juriidiliselt kohustav kokkulepe kauba tarnimiseks,
ehitustöö tegemiseks ja/või teenuste andmiseks
= legally enforceable agreement to supply goods, carry out construction works and/or provide services

ISO 41011:
kahe poole kokkulepe toote vahetuseks maksega
= agreement under which two parties undertake to exchange a product for a payment

ISO/IEC/IEEE 26512 (süsteemi- ja tarkvaratehnika):
hankija ja tarnija vaheline suhe,
mis üldjoontes määrab, et
üks pool annab teisele
ettemääratud kaupu ja teenuseid ja
teine pool maksab selle eest ettemääratud tasu
(i) paljudes maades ei pea olema kirjalik
(ii) võidakse nimetada teisiti (näiteks leppeks)
= relationship between acquirer and supplier, which in broad terms prescribes that one party will provide defined goods and services and the other party will pay a defined fee for them
Note 1. In many countries, contracts do not have to be written but the terms of the contracts referred to in this document are defined in writing.
Note 2.The contract relationship can have other names, such as “agreement.” The acquirer determines which term is to be used in the application of this document.


contract administration -- lepinguhaldus
contract agreement -- lepingu sõlmimine
contract closure -- lepingu sulgemine
contract execution -- lepingu täitmine
contract management plan -- lepinguhalduse plaan
contract statement of work -- lepingulise töö kirjeldus
contractual behavior -- lepingukäitumine
contractual context -- lepingukontekst
contract view -- lepinguvaade

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Contract

näiteid
https://www.jotform.com/pdf-templates/contract

Eestis
Lepingute ja lepinguväliste kohustuste seadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/73181
in English:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/506112013011/consolide

vt ka
- eelleping
- klõpsleping
- kokkuühendusleping

- kooseluleping
- leping (2)
- lepingumonitor
- lepinguosaline
- lepingupool (1)
- lepingupool (2)
- lepingupool (3)
- lepingutingimus
- litsentsileping
- nulltunnileping
- nutileping
- osaluse litsentsileping

- panuselitsentsileping
- tarkvara litsentsileping
- töölepingule alla kirjutama

- ümbrisleping
- veoleping

Toimub laadimine

contract (1)

leping (1)

olemus
ISO 9000:
siduv kokkulepe
= binding agreement

ISO 6707, ISO 10209 jm:
juriidiliselt kohustav kokkulepe kauba tarnimiseks,
ehitustöö tegemiseks ja/või teenuste andmiseks
= legally enforceable agreement to supply goods, carry out construction works and/or provide services

ISO 41011:
kahe poole kokkulepe toote vahetuseks maksega
= agreement under which two parties undertake to exchange a product for a payment

ISO/IEC/IEEE 26512 (süsteemi- ja tarkvaratehnika):
hankija ja tarnija vaheline suhe,
mis üldjoontes määrab, et
üks pool annab teisele
ettemääratud kaupu ja teenuseid ja
teine pool maksab selle eest ettemääratud tasu
(i) paljudes maades ei pea olema kirjalik
(ii) võidakse nimetada teisiti (näiteks leppeks)
= relationship between acquirer and supplier, which in broad terms prescribes that one party will provide defined goods and services and the other party will pay a defined fee for them
Note 1. In many countries, contracts do not have to be written but the terms of the contracts referred to in this document are defined in writing.
Note 2.The contract relationship can have other names, such as “agreement.” The acquirer determines which term is to be used in the application of this document.


contract administration -- lepinguhaldus
contract agreement -- lepingu sõlmimine
contract closure -- lepingu sulgemine
contract execution -- lepingu täitmine
contract management plan -- lepinguhalduse plaan
contract statement of work -- lepingulise töö kirjeldus
contractual behavior -- lepingukäitumine
contractual context -- lepingukontekst
contract view -- lepinguvaade

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Contract

näiteid
https://www.jotform.com/pdf-templates/contract

Eestis
Lepingute ja lepinguväliste kohustuste seadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/73181
in English:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/506112013011/consolide

vt ka
- eelleping
- klõpsleping
- kokkuühendusleping

- kooseluleping
- leping (2)
- lepingumonitor
- lepinguosaline
- lepingupool (1)
- lepingupool (2)
- lepingupool (3)
- lepingutingimus
- litsentsileping
- nulltunnileping
- nutileping
- osaluse litsentsileping

- panuselitsentsileping
- tarkvara litsentsileping
- töölepingule alla kirjutama

- ümbrisleping
- veoleping

Palun oodake...

Tõrge

contract (1)

leping (1)

olemus
ISO 9000:
siduv kokkulepe
= binding agreement

ISO 6707, ISO 10209 jm:
juriidiliselt kohustav kokkulepe kauba tarnimiseks,
ehitustöö tegemiseks ja/või teenuste andmiseks
= legally enforceable agreement to supply goods, carry out construction works and/or provide services

ISO 41011:
kahe poole kokkulepe toote vahetuseks maksega
= agreement under which two parties undertake to exchange a product for a payment

ISO/IEC/IEEE 26512 (süsteemi- ja tarkvaratehnika):
hankija ja tarnija vaheline suhe,
mis üldjoontes määrab, et
üks pool annab teisele
ettemääratud kaupu ja teenuseid ja
teine pool maksab selle eest ettemääratud tasu
(i) paljudes maades ei pea olema kirjalik
(ii) võidakse nimetada teisiti (näiteks leppeks)
= relationship between acquirer and supplier, which in broad terms prescribes that one party will provide defined goods and services and the other party will pay a defined fee for them
Note 1. In many countries, contracts do not have to be written but the terms of the contracts referred to in this document are defined in writing.
Note 2.The contract relationship can have other names, such as “agreement.” The acquirer determines which term is to be used in the application of this document.


contract administration -- lepinguhaldus
contract agreement -- lepingu sõlmimine
contract closure -- lepingu sulgemine
contract execution -- lepingu täitmine
contract management plan -- lepinguhalduse plaan
contract statement of work -- lepingulise töö kirjeldus
contractual behavior -- lepingukäitumine
contractual context -- lepingukontekst
contract view -- lepinguvaade

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Contract

näiteid
https://www.jotform.com/pdf-templates/contract

Eestis
Lepingute ja lepinguväliste kohustuste seadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/73181
in English:
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/506112013011/consolide

vt ka
- eelleping
- klõpsleping
- kokkuühendusleping

- kooseluleping
- leping (2)
- lepingumonitor
- lepinguosaline
- lepingupool (1)
- lepingupool (2)
- lepingupool (3)
- lepingutingimus
- litsentsileping
- nulltunnileping
- nutileping
- osaluse litsentsileping

- panuselitsentsileping
- tarkvara litsentsileping
- töölepingule alla kirjutama

- ümbrisleping
- veoleping

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!