AKIT
English Eesti

smart contract

nutileping; lepingumonitor

olemus

(a) nutileping
liik lepingute korralduse protokolle:
- põhineb plokiaheltehnoloogial

täpsemalt
http://www.chainfrog.com/wp-content/uploads/2017/08/smart-contracts.pdf

https://blockgeeks.com/guides/smart-contracts/

https://cointelegraph.com/explained/smart-contracts-explained

http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart_contracts_2.html

(b) lepingumonitor
lepinguprotokolli teostav arvestusraamatu kirje:
- väljendab ja järgib kasutajatevahelist lepingut
- sisaldab
----- predikaadina esitatud tingimused
----- programmjuhised arvestusraamatu sisu muutmiseks