AKIT
English Eesti

predicate

predikaat

olemus
(1) grammatikas: öeldis
https://en.wikipedia.org/wiki/Predicate_(grammar)

(2) loogikas:
lause formaliseering:
funktsioon kahe võimaliku väärtusega,
näiteks 0/1, Tõene/Väär
https://en.wikipedia.org/wiki/Predicate_(mathematical_logic)

(3) kontseptuaalskeemikeeles,
ISO/IEC 2382:
lingvistiline tarind,
verbi analoog
piiritleb lauses viidatud olemeid
=
a linguistic construct in a conceptual schema language, analogous to a verb, that qualifies entities referred to in a sentence

vt ka
- predikaatloogika
- esimest järku predikaatloogika