PDCA model

PEKT-mudel, Demingi mudel

( < plan - do - check - act,
"plaanida - ellu viia - kontrollida - tegutseda";
mõnes kontekstist võib E tähistada ka evitamist)

olemus
äritegevuse pideva täiustuse iteratiivne neljasammuline mudel
= an iterative method for continual improvement of processes

ISO 22301 jm:
plaanida (kehtestada):
kestlikkuse poliitika, eesmärgid, sihid, meetmed, protsessid, protseduurid tulemuste saamiseks kooskõlas
organisatsiooni üldiste poliitikate ja eesmärkidega
ellu viia (evitada ja rakendada)
kestlikkuse poliitika, meetmed, protsessid, protseduurid
kontrollida (seirata ja läbi vaadata) sooritustulemused
kestlikkuse poliitikaga ja eesmärkidega võrreldes,
teatada tulemused juhtkonnale läbivaatuseks,
otsustada ja volitada parandus- ja täiustustoimingud
tegutseda (hooldada ja täiustada)
juhtkondliku läbivaatuse tulemustel põhinevate parandusmeetmetega,
hinnates uuesti käsitlusala, poliitikat ja eesmärke

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=yJUxC_JQ39Y

https://en.wikipedia.org/wiki/PDCA

http://asq.org/learn-about-quality/project-planning-tools/overview/pdca-cycle.html

https://www.naccho.org/uploads/downloadable-resources/ABCs-of-PDCA.pdf

https://agilealliance.org/wp-content/uploads/2016/01/PDCA.pdf

https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/ijiem/article/download/10244/4027

https://www.praxisframework.org/files/pdsa-history-ron-moen.pdf

https://deming.org/wp-content/uploads/2020/06/circling-back.pdf

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:22301:ed-1:v2:en

Toimub laadimine

PDCA model

PEKT-mudel, Demingi mudel

( < plan - do - check - act,
"plaanida - ellu viia - kontrollida - tegutseda";
mõnes kontekstist võib E tähistada ka evitamist)

olemus
äritegevuse pideva täiustuse iteratiivne neljasammuline mudel
= an iterative method for continual improvement of processes

ISO 22301 jm:
plaanida (kehtestada):
kestlikkuse poliitika, eesmärgid, sihid, meetmed, protsessid, protseduurid tulemuste saamiseks kooskõlas
organisatsiooni üldiste poliitikate ja eesmärkidega
ellu viia (evitada ja rakendada)
kestlikkuse poliitika, meetmed, protsessid, protseduurid
kontrollida (seirata ja läbi vaadata) sooritustulemused
kestlikkuse poliitikaga ja eesmärkidega võrreldes,
teatada tulemused juhtkonnale läbivaatuseks,
otsustada ja volitada parandus- ja täiustustoimingud
tegutseda (hooldada ja täiustada)
juhtkondliku läbivaatuse tulemustel põhinevate parandusmeetmetega,
hinnates uuesti käsitlusala, poliitikat ja eesmärke

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=yJUxC_JQ39Y

https://en.wikipedia.org/wiki/PDCA

http://asq.org/learn-about-quality/project-planning-tools/overview/pdca-cycle.html

https://www.naccho.org/uploads/downloadable-resources/ABCs-of-PDCA.pdf

https://agilealliance.org/wp-content/uploads/2016/01/PDCA.pdf

https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/ijiem/article/download/10244/4027

https://www.praxisframework.org/files/pdsa-history-ron-moen.pdf

https://deming.org/wp-content/uploads/2020/06/circling-back.pdf

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:22301:ed-1:v2:en

Palun oodake...

Tõrge

PDCA model

PEKT-mudel, Demingi mudel

( < plan - do - check - act,
"plaanida - ellu viia - kontrollida - tegutseda";
mõnes kontekstist võib E tähistada ka evitamist)

olemus
äritegevuse pideva täiustuse iteratiivne neljasammuline mudel
= an iterative method for continual improvement of processes

ISO 22301 jm:
plaanida (kehtestada):
kestlikkuse poliitika, eesmärgid, sihid, meetmed, protsessid, protseduurid tulemuste saamiseks kooskõlas
organisatsiooni üldiste poliitikate ja eesmärkidega
ellu viia (evitada ja rakendada)
kestlikkuse poliitika, meetmed, protsessid, protseduurid
kontrollida (seirata ja läbi vaadata) sooritustulemused
kestlikkuse poliitikaga ja eesmärkidega võrreldes,
teatada tulemused juhtkonnale läbivaatuseks,
otsustada ja volitada parandus- ja täiustustoimingud
tegutseda (hooldada ja täiustada)
juhtkondliku läbivaatuse tulemustel põhinevate parandusmeetmetega,
hinnates uuesti käsitlusala, poliitikat ja eesmärke

ülevaateid
https://www.youtube.com/watch?v=yJUxC_JQ39Y

https://en.wikipedia.org/wiki/PDCA

http://asq.org/learn-about-quality/project-planning-tools/overview/pdca-cycle.html

https://www.naccho.org/uploads/downloadable-resources/ABCs-of-PDCA.pdf

https://agilealliance.org/wp-content/uploads/2016/01/PDCA.pdf

https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/ijiem/article/download/10244/4027

https://www.praxisframework.org/files/pdsa-history-ron-moen.pdf

https://deming.org/wp-content/uploads/2020/06/circling-back.pdf

standardid
https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso:22301:ed-1:v2:en

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!