preliminary design review

alglahenduse läbivaatus

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
läbivaatus eemärgiga hinnata ühe või mitme konfiguratsioonielemendi puhul valitud projekteerimismeetodi edenemist, tehnilist sobivust ja riskilahendust; teha kindlaks iga lahenduse ühilduvus konfiguratsioonielemendi nõuetega; hinnata definitsiooni astet ja hinnata valitud valmistusmeetodite ja -protsessidega kaasneva tehnilise riski määratlust ja kontrollida seda riski; ;
teha kindlaks füüsiliste ja funktsionaalsete liideste olemasolu ja ühilduvus konfiguratsioonielementide ja muude seadmete, rajatiste, tarkvara ja personali vahel; vajaduse korral hinnata esialgseid käitus- ja abiidokumente
= review conducted to evaluate the progress, technical adequacy, and risk resolution of the selected design approach for one or more configuration items; to determine each design's compatibility with the requirements for the configuration item; to evaluate the degree of definition and assess the technical risk associated with the selected manufacturing methods and processes; to establish the existence and compatibility of the physical and functional interfaces among the configuration items and other items of equipment, facilities, software and personnel; and, as applicable, to evaluate the preliminary operational and support documents

ülevaateid
https://acqnotes.com/wp-content/uploads/2014/09/Preliminary-Design-Review-Fact-Sheet.pdf

http://rip.eng.hawaii.edu/wp-content/uploads/2021/02/me481_2021s_pdr_20200224.pdf

https://www.dau.edu/acquipedia-article/preliminary-design-review-pdr

Toimub laadimine

preliminary design review

alglahenduse läbivaatus

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
läbivaatus eemärgiga hinnata ühe või mitme konfiguratsioonielemendi puhul valitud projekteerimismeetodi edenemist, tehnilist sobivust ja riskilahendust; teha kindlaks iga lahenduse ühilduvus konfiguratsioonielemendi nõuetega; hinnata definitsiooni astet ja hinnata valitud valmistusmeetodite ja -protsessidega kaasneva tehnilise riski määratlust ja kontrollida seda riski; ;
teha kindlaks füüsiliste ja funktsionaalsete liideste olemasolu ja ühilduvus konfiguratsioonielementide ja muude seadmete, rajatiste, tarkvara ja personali vahel; vajaduse korral hinnata esialgseid käitus- ja abiidokumente
= review conducted to evaluate the progress, technical adequacy, and risk resolution of the selected design approach for one or more configuration items; to determine each design's compatibility with the requirements for the configuration item; to evaluate the degree of definition and assess the technical risk associated with the selected manufacturing methods and processes; to establish the existence and compatibility of the physical and functional interfaces among the configuration items and other items of equipment, facilities, software and personnel; and, as applicable, to evaluate the preliminary operational and support documents

ülevaateid
https://acqnotes.com/wp-content/uploads/2014/09/Preliminary-Design-Review-Fact-Sheet.pdf

http://rip.eng.hawaii.edu/wp-content/uploads/2021/02/me481_2021s_pdr_20200224.pdf

https://www.dau.edu/acquipedia-article/preliminary-design-review-pdr

Palun oodake...

Tõrge

preliminary design review

alglahenduse läbivaatus

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
läbivaatus eemärgiga hinnata ühe või mitme konfiguratsioonielemendi puhul valitud projekteerimismeetodi edenemist, tehnilist sobivust ja riskilahendust; teha kindlaks iga lahenduse ühilduvus konfiguratsioonielemendi nõuetega; hinnata definitsiooni astet ja hinnata valitud valmistusmeetodite ja -protsessidega kaasneva tehnilise riski määratlust ja kontrollida seda riski; ;
teha kindlaks füüsiliste ja funktsionaalsete liideste olemasolu ja ühilduvus konfiguratsioonielementide ja muude seadmete, rajatiste, tarkvara ja personali vahel; vajaduse korral hinnata esialgseid käitus- ja abiidokumente
= review conducted to evaluate the progress, technical adequacy, and risk resolution of the selected design approach for one or more configuration items; to determine each design's compatibility with the requirements for the configuration item; to evaluate the degree of definition and assess the technical risk associated with the selected manufacturing methods and processes; to establish the existence and compatibility of the physical and functional interfaces among the configuration items and other items of equipment, facilities, software and personnel; and, as applicable, to evaluate the preliminary operational and support documents

ülevaateid
https://acqnotes.com/wp-content/uploads/2014/09/Preliminary-Design-Review-Fact-Sheet.pdf

http://rip.eng.hawaii.edu/wp-content/uploads/2021/02/me481_2021s_pdr_20200224.pdf

https://www.dau.edu/acquipedia-article/preliminary-design-review-pdr

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!