presentation (1)

esitus (1); esitamine

olemus
(1a) tavalises tähenduses, näiteks laulu, filmi, luuletuse esitus
Õ: "esitlus" (st tutvustus) selles tähenduses on tugevalt eksitav
Wiktionary:
1. the act of presenting, or something presented.
2. a dramatic performance.

Merriam-Webster, presenting:
3a: to bring (something, such as a play) before the public


(1b) teabe kujutamise viis ja/või vahend:
kirjeldus, foto, joonis, vooskeem, ikoon, sümbol vm
füüsilise, talitlusliku või kontseptuaalse
kujutise või olukorra loogiline portreteering
Õ: "esitlus" (st tutvustus) selles tähenduses on veelgi tugevamalt eksitav; kohati leviv "esitluskiht" esituskihi tähenduses on võrgu- ja keelevõhikute looming
Merriam-Webster:
2a: a symbol or image that represents something
https://www.vedantu.com/commerce/presentation-of-data

(1c) pakkumine
näiteks kandidaatide esitamine, toote esitamine läbivaatuseks
Õ: "esitlus" (st tutvustus) selles tähenduses on samuti tugevalt eksitav
= submit

presentation class -- esituse klass (UML)
presentation engine -- esitusmootor
presentation segment -- esitussegment
presentation template -- esitusmall

vt ka
- esituskiht
- ettekanne; loeng
- notatsioon, esitus (2)
- tootetutvustus; tutvustus

Toimub laadimine

presentation (1)

esitus (1); esitamine

olemus
(1a) tavalises tähenduses, näiteks laulu, filmi, luuletuse esitus
Õ: "esitlus" (st tutvustus) selles tähenduses on tugevalt eksitav
Wiktionary:
1. the act of presenting, or something presented.
2. a dramatic performance.

Merriam-Webster, presenting:
3a: to bring (something, such as a play) before the public


(1b) teabe kujutamise viis ja/või vahend:
kirjeldus, foto, joonis, vooskeem, ikoon, sümbol vm
füüsilise, talitlusliku või kontseptuaalse
kujutise või olukorra loogiline portreteering
Õ: "esitlus" (st tutvustus) selles tähenduses on veelgi tugevamalt eksitav; kohati leviv "esitluskiht" esituskihi tähenduses on võrgu- ja keelevõhikute looming
Merriam-Webster:
2a: a symbol or image that represents something
https://www.vedantu.com/commerce/presentation-of-data

(1c) pakkumine
näiteks kandidaatide esitamine, toote esitamine läbivaatuseks
Õ: "esitlus" (st tutvustus) selles tähenduses on samuti tugevalt eksitav
= submit

presentation class -- esituse klass (UML)
presentation engine -- esitusmootor
presentation segment -- esitussegment
presentation template -- esitusmall

vt ka
- esituskiht
- ettekanne; loeng
- notatsioon, esitus (2)
- tootetutvustus; tutvustus

Palun oodake...

Tõrge

presentation (1)

esitus (1); esitamine

olemus
(1a) tavalises tähenduses, näiteks laulu, filmi, luuletuse esitus
Õ: "esitlus" (st tutvustus) selles tähenduses on tugevalt eksitav
Wiktionary:
1. the act of presenting, or something presented.
2. a dramatic performance.

Merriam-Webster, presenting:
3a: to bring (something, such as a play) before the public


(1b) teabe kujutamise viis ja/või vahend:
kirjeldus, foto, joonis, vooskeem, ikoon, sümbol vm
füüsilise, talitlusliku või kontseptuaalse
kujutise või olukorra loogiline portreteering
Õ: "esitlus" (st tutvustus) selles tähenduses on veelgi tugevamalt eksitav; kohati leviv "esitluskiht" esituskihi tähenduses on võrgu- ja keelevõhikute looming
Merriam-Webster:
2a: a symbol or image that represents something
https://www.vedantu.com/commerce/presentation-of-data

(1c) pakkumine
näiteks kandidaatide esitamine, toote esitamine läbivaatuseks
Õ: "esitlus" (st tutvustus) selles tähenduses on samuti tugevalt eksitav
= submit

presentation class -- esituse klass (UML)
presentation engine -- esitusmootor
presentation segment -- esitussegment
presentation template -- esitusmall

vt ka
- esituskiht
- ettekanne; loeng
- notatsioon, esitus (2)
- tootetutvustus; tutvustus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!