AKIT
English Eesti

presentation layer

esituskiht

Õ:kohatine "esitluskiht" (st "tutvustuskiht"!)
on eksitav võhiktõlge

olemus
OSI mudeli kuues kiht:
- vormindab andmed rakenduskihile
edasiseks töötluseks või esituseks
- võib seejuures dekrüpteerida või hõrendada
- tegeleb andmete sisu säilitamisega
- vormingud on näiteks ASCII, MIDI, MPEG
- esitusfunktsioone on ka mõnedes
rakenduskihi protokollides, näiteks HTTP-s

ISO-IEC 2382-26:
kiht , mis tagab
ühise süntaksi valimise
andmete esituseks ning
rakendusandmete muunduse
sellesse süntaksi ja sellest süntaksist

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Presentation_layer

https://www.youtube.com/watch?v=lN2FujDjo90

https://www.youtube.com/watch?v=AtITX-U2mL4

http://www.dummies.com/how-to/content/cisco-networking-osi-model-layer-6-presentation.html

http://www.w3.org/People/Frystyk/thesis/Presentation.html

http://www.tcpipguide.com/free/t_PresentationLayerLayer6.htm

https://web.cs.wpi.edu/~cs513/s07/week12-presentation.pdf

https://www.ijcsmc.com/docs/papers/May2017/V6I5201757.pdf

http://index-of.co.uk/Tutorials/network%20protocols%20handbook.pdf