AKIT
English Eesti

ASCII

ASCII

(loe: askii)
(< American Standard Code
for Information Interchange,
"infovahetuse Ameerika standardkood")

olemus
levinud märgikood lihtteksti esituseks:
- ANSI, 1963
- kujunes telegraafikoodist

põhivariant
esitab (inglise) tähti, numbreid, erimärke ja juhtmärke
7-bitiste numberkoodidega (kokku 128 märki)

8-bitine laiendvariant
- lisab veel 128 märki
- märgistik on Unicode'i standardi üks osa
- tekstifailides (.txt) eeskätt UNIXi- ja DOSi-põhiste operatsioonisüsteemidega

standardid
https://kb.iu.edu/d/ahfr

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:8859:-1:ed-1:v1:en

kooditabelid
https://www.ascii-code.com/

https://theasciicode.com.ar/