AKIT
English Eesti

ASCII

ASCII

(< American Standard Code for Information Interchange, "infovahetuse Ameerika standardkood", loe: askii)

olemus
lihtteksti esituseks kasutatav levinud märgikood (ANSI, 1963), kujunes telegraafikoodist

põhivariant kasutab (inglise) tähtede, numbrite, erimärkide ja juhtmärkide esituseks 7-bitiseid numberkoode (kokku 128)

8-bitine laiendvariant lisab veel 128 märki; märgistik kuulub alamhulgana Unicode'i standardisse; tekstifailides (.txt) kasutusel eeskätt UNIXil ja DOSil põhinevates operatsioonisüsteemides

kooditabelid
http://www.asciitable.com/