AKIT
English Eesti

anti-bugging

kuuldamistõrje

olemus
kuuldamise takistamise meetodid ja vahendid

vt ka
- jälgimistõrje