artificial intelligence system *

tehisintellektisüsteem, tehisarusüsteem

= AI system

olemus
ISO/IEC 19944, ISO/IEC 22989:
tehisintellekti kasutav süsteem
= system using artificial intelligence

ISO/IEC 22989:
tehniline süsteem, mis genereerib tulemitena mingiks inimese määratud eesmärgistikuks näiteks sisu, prognoose, soovitusi või otsuseid;
(i) see tehniline süsteem võib ülesannete tarbeks kasutada mitmesuguseid intellektitehnikaga seotud meetodeid ja metoodikaid, millega töötada välja mingi andmete, teadmuse, protsesside vm esituse mudel
(ii) tehisarusüsteemid on kavandatud töötama mitmesugusel automatiseerimistasemel
= engineered system that generates outputs such as content, forecasts, recommendations or decisions for a given set of human-defined objectives
Note 1. The engineered system can use various techniques and approaches related to artificial intelligence to develop a model to represent data, knowledge, processes, etc. which can be used to conduct tasks.
Note 2. AI systems are designed to operate with varying levels of automation.


näiteid
https://edgy.app/examples-of-artificial-intelligence

vt ka
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_Intelligence_System

Toimub laadimine

artificial intelligence system *

tehisintellektisüsteem, tehisarusüsteem

= AI system

olemus
ISO/IEC 19944, ISO/IEC 22989:
tehisintellekti kasutav süsteem
= system using artificial intelligence

ISO/IEC 22989:
tehniline süsteem, mis genereerib tulemitena mingiks inimese määratud eesmärgistikuks näiteks sisu, prognoose, soovitusi või otsuseid;
(i) see tehniline süsteem võib ülesannete tarbeks kasutada mitmesuguseid intellektitehnikaga seotud meetodeid ja metoodikaid, millega töötada välja mingi andmete, teadmuse, protsesside vm esituse mudel
(ii) tehisarusüsteemid on kavandatud töötama mitmesugusel automatiseerimistasemel
= engineered system that generates outputs such as content, forecasts, recommendations or decisions for a given set of human-defined objectives
Note 1. The engineered system can use various techniques and approaches related to artificial intelligence to develop a model to represent data, knowledge, processes, etc. which can be used to conduct tasks.
Note 2. AI systems are designed to operate with varying levels of automation.


näiteid
https://edgy.app/examples-of-artificial-intelligence

vt ka
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_Intelligence_System

Palun oodake...

Tõrge

artificial intelligence system *

tehisintellektisüsteem, tehisarusüsteem

= AI system

olemus
ISO/IEC 19944, ISO/IEC 22989:
tehisintellekti kasutav süsteem
= system using artificial intelligence

ISO/IEC 22989:
tehniline süsteem, mis genereerib tulemitena mingiks inimese määratud eesmärgistikuks näiteks sisu, prognoose, soovitusi või otsuseid;
(i) see tehniline süsteem võib ülesannete tarbeks kasutada mitmesuguseid intellektitehnikaga seotud meetodeid ja metoodikaid, millega töötada välja mingi andmete, teadmuse, protsesside vm esituse mudel
(ii) tehisarusüsteemid on kavandatud töötama mitmesugusel automatiseerimistasemel
= engineered system that generates outputs such as content, forecasts, recommendations or decisions for a given set of human-defined objectives
Note 1. The engineered system can use various techniques and approaches related to artificial intelligence to develop a model to represent data, knowledge, processes, etc. which can be used to conduct tasks.
Note 2. AI systems are designed to operate with varying levels of automation.


näiteid
https://edgy.app/examples-of-artificial-intelligence

vt ka
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_Intelligence_System

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!