AKIT
English Eesti

auditor (2)

revident

olemus
revisjoni sooritaja

näiteid
prTS 419221:
hindamisobjekti revisjoniandmeid eksportiv ja neid ta keskkonnas istrumentidega läbi vaatav kasutaja
=
user exporting the target of evaluation (TOE) audit data and reviewing the audit data with tools in the TOE environment

vt ka
- audiitor
- turvarevident