AKIT
English Eesti

auditor (2)

revident

revisjoni sooritaja, sealhulgas

prTS 419221: hindamisobjekti revisjoniandmeid eksportiv ja neid ta keskkonnas istrumentidega läbi vaatav kasutaja