AKIT
English Eesti

security auditor (2)

turvarevident

Õ:turvaaudiitoriks nimetada oleks eksitav liialdus

olemus
turvarevisjoni sooritav olem

näide
ISO/IEC 10181: turvapäeviku juurde pääsemise ja revisjoniteatiste koostamise loaga isik või protsess

vt ka
- turvaaudit