AKIT
English Eesti

security audit trail

turvapäevik

olemus
ISO 7498:
andmed, mida kogutakse turvaauditi või turvarevisjoni abistamiseks ja/või sooritamiseks
= data collected and potentially used to facilitate a security audit