AKIT
English Eesti

security audit trail

turvapäevik

ISO 7498: turvaauditi või turvarevisjoni abistamiseks kogutavad ja selleks kasutada võidavad andmed