sensitive personal data (2)

delikaatsed isikuandmed; isiku eriandmed

olemus
tundlike andmete mõiste vasted õigusaktides

(2a) delikaatsed isikuandmed
Eesti isikuandmete kaitse seaduses enne 2019. a.
- poliitilisi vaateid,
- usulisi ja filosoofilisi veendumusi,
- etnilist päritolu ja
- rassilist kuuluvust kirjeldavad andmed,
- tervislikku seisundit ja seksuaalelu,
- toimepandud kuritegusid ja kohtulikke karistusi ning kriminaalmenetlusi näitavad andmed,
- muud mingit valdkonda reguleeriva seadusega delikaatseiks määratletud andmed

(2b) isiku eriandmed
GDPR:
- isikuandmed, mis näitavad
----- rassilist või etnilist päritolu
----- usulisi ja filosoofilisi veendumusi
----- ametiühingusse kuulumist
- geneetilised andmed
- biomeetrilised andmed üheseks füüsilise isiku tuvastuseks
- terviseandmed
- füüsilise isiku suguelu või seksuaalorientatsiooni andmed

https://dataprivacymanager.net/sensitive-personal-data-special-category-under-the-gdpr/

Toimub laadimine

sensitive personal data (2)

delikaatsed isikuandmed; isiku eriandmed

olemus
tundlike andmete mõiste vasted õigusaktides

(2a) delikaatsed isikuandmed
Eesti isikuandmete kaitse seaduses enne 2019. a.
- poliitilisi vaateid,
- usulisi ja filosoofilisi veendumusi,
- etnilist päritolu ja
- rassilist kuuluvust kirjeldavad andmed,
- tervislikku seisundit ja seksuaalelu,
- toimepandud kuritegusid ja kohtulikke karistusi ning kriminaalmenetlusi näitavad andmed,
- muud mingit valdkonda reguleeriva seadusega delikaatseiks määratletud andmed

(2b) isiku eriandmed
GDPR:
- isikuandmed, mis näitavad
----- rassilist või etnilist päritolu
----- usulisi ja filosoofilisi veendumusi
----- ametiühingusse kuulumist
- geneetilised andmed
- biomeetrilised andmed üheseks füüsilise isiku tuvastuseks
- terviseandmed
- füüsilise isiku suguelu või seksuaalorientatsiooni andmed

https://dataprivacymanager.net/sensitive-personal-data-special-category-under-the-gdpr/

Palun oodake...

Tõrge

sensitive personal data (2)

delikaatsed isikuandmed; isiku eriandmed

olemus
tundlike andmete mõiste vasted õigusaktides

(2a) delikaatsed isikuandmed
Eesti isikuandmete kaitse seaduses enne 2019. a.
- poliitilisi vaateid,
- usulisi ja filosoofilisi veendumusi,
- etnilist päritolu ja
- rassilist kuuluvust kirjeldavad andmed,
- tervislikku seisundit ja seksuaalelu,
- toimepandud kuritegusid ja kohtulikke karistusi ning kriminaalmenetlusi näitavad andmed,
- muud mingit valdkonda reguleeriva seadusega delikaatseiks määratletud andmed

(2b) isiku eriandmed
GDPR:
- isikuandmed, mis näitavad
----- rassilist või etnilist päritolu
----- usulisi ja filosoofilisi veendumusi
----- ametiühingusse kuulumist
- geneetilised andmed
- biomeetrilised andmed üheseks füüsilise isiku tuvastuseks
- terviseandmed
- füüsilise isiku suguelu või seksuaalorientatsiooni andmed

https://dataprivacymanager.net/sensitive-personal-data-special-category-under-the-gdpr/

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!