system

süsteem

olemus
ISO/IEC 10746:
miski tervikuna või osadest koosnevana huvialune
= something of interest as a whole or as comprised of parts

ISO/IEC 9000:
kogum omavahel seotud või interakteerivaid elemente
= set of interrelated or interacting elements

ISO/IEC 15288, 25000, 27036, TR 19759, SWEBOK jt:
organiseeritud kogum interaktiivseid elemente
ühe või mitme teatatud eesmärgi saavutamiseks;
mõnikord loetakse tooteks või selle teenuseks;
praktikas selgitab tähenduse tõlgitsust sageli täiend,
(näiteks "lennukisüsteem") või kontekstist sõltuv sünonüüm ("lennuk"), ehkki see võib ähmastada
süsteemiprintsiipide aspekti;
täielikku süsteemi kuuluvad kõik määratud keskkonnas sõltumatuks kasutamiseks nõutaval määral talitluseks ja toetuseks vajalikud seadmed, rajatised, materjalid, programmid, püsivara, tehnilsed dokumendid, teenused ja töötajad
= combination of interacting elements organized to achieve one or more stated purposes
Note 1. A system is sometimes considered as a product or as the services it provides.
Note 2. In practice, the interpretation of its meaning is frequently clarified by the use of an associative noun, e.g., aircraft system. Alternatively, the word “system” is substituted simply by a context-dependent synonym, e.g., aircraft, though this potentially obscures a system principles perspective.
Note 3. A complete system includes all of the associated equipment, facilities, material, computer programs, firmware, technical documentation, services and personnel required for operations and support to the degree necessary for self-sufficient use in its intended environment.


system analyst -- süsteemianalüütik
system architectural design -- süsteemi arhitektuuri projekteerimine
system design kit -- süsteemikonstruktor
system entity -- süsteemiolem
system life cycle -- süsteemi elutsükkel
system of interest -- huvialune süsteem
system qualification testing -- süsteemi kvalifitseerimistestimine
system requirements analysis -- süsteeminõuete analüüs
system requirements review -- süsteeminõuete läbivaatus
system tray -- süsteemisalv
system under test -- testitav süsteem
system use case -- süsteemi kasutusmall (UML)

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/System

https://www.sebokwiki.org/wiki/Types_of_Systems

https://web3.isss.org/primer2/bela4.html

https://core.ac.uk/download/pdf/229093386.pdf

vt ka
- avatud süsteem
- suletud süsteem

Toimub laadimine

system

süsteem

olemus
ISO/IEC 10746:
miski tervikuna või osadest koosnevana huvialune
= something of interest as a whole or as comprised of parts

ISO/IEC 9000:
kogum omavahel seotud või interakteerivaid elemente
= set of interrelated or interacting elements

ISO/IEC 15288, 25000, 27036, TR 19759, SWEBOK jt:
organiseeritud kogum interaktiivseid elemente
ühe või mitme teatatud eesmärgi saavutamiseks;
mõnikord loetakse tooteks või selle teenuseks;
praktikas selgitab tähenduse tõlgitsust sageli täiend,
(näiteks "lennukisüsteem") või kontekstist sõltuv sünonüüm ("lennuk"), ehkki see võib ähmastada
süsteemiprintsiipide aspekti;
täielikku süsteemi kuuluvad kõik määratud keskkonnas sõltumatuks kasutamiseks nõutaval määral talitluseks ja toetuseks vajalikud seadmed, rajatised, materjalid, programmid, püsivara, tehnilsed dokumendid, teenused ja töötajad
= combination of interacting elements organized to achieve one or more stated purposes
Note 1. A system is sometimes considered as a product or as the services it provides.
Note 2. In practice, the interpretation of its meaning is frequently clarified by the use of an associative noun, e.g., aircraft system. Alternatively, the word “system” is substituted simply by a context-dependent synonym, e.g., aircraft, though this potentially obscures a system principles perspective.
Note 3. A complete system includes all of the associated equipment, facilities, material, computer programs, firmware, technical documentation, services and personnel required for operations and support to the degree necessary for self-sufficient use in its intended environment.


system analyst -- süsteemianalüütik
system architectural design -- süsteemi arhitektuuri projekteerimine
system design kit -- süsteemikonstruktor
system entity -- süsteemiolem
system life cycle -- süsteemi elutsükkel
system of interest -- huvialune süsteem
system qualification testing -- süsteemi kvalifitseerimistestimine
system requirements analysis -- süsteeminõuete analüüs
system requirements review -- süsteeminõuete läbivaatus
system tray -- süsteemisalv
system under test -- testitav süsteem
system use case -- süsteemi kasutusmall (UML)

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/System

https://www.sebokwiki.org/wiki/Types_of_Systems

https://web3.isss.org/primer2/bela4.html

https://core.ac.uk/download/pdf/229093386.pdf

vt ka
- avatud süsteem
- suletud süsteem

Palun oodake...

Tõrge

system

süsteem

olemus
ISO/IEC 10746:
miski tervikuna või osadest koosnevana huvialune
= something of interest as a whole or as comprised of parts

ISO/IEC 9000:
kogum omavahel seotud või interakteerivaid elemente
= set of interrelated or interacting elements

ISO/IEC 15288, 25000, 27036, TR 19759, SWEBOK jt:
organiseeritud kogum interaktiivseid elemente
ühe või mitme teatatud eesmärgi saavutamiseks;
mõnikord loetakse tooteks või selle teenuseks;
praktikas selgitab tähenduse tõlgitsust sageli täiend,
(näiteks "lennukisüsteem") või kontekstist sõltuv sünonüüm ("lennuk"), ehkki see võib ähmastada
süsteemiprintsiipide aspekti;
täielikku süsteemi kuuluvad kõik määratud keskkonnas sõltumatuks kasutamiseks nõutaval määral talitluseks ja toetuseks vajalikud seadmed, rajatised, materjalid, programmid, püsivara, tehnilsed dokumendid, teenused ja töötajad
= combination of interacting elements organized to achieve one or more stated purposes
Note 1. A system is sometimes considered as a product or as the services it provides.
Note 2. In practice, the interpretation of its meaning is frequently clarified by the use of an associative noun, e.g., aircraft system. Alternatively, the word “system” is substituted simply by a context-dependent synonym, e.g., aircraft, though this potentially obscures a system principles perspective.
Note 3. A complete system includes all of the associated equipment, facilities, material, computer programs, firmware, technical documentation, services and personnel required for operations and support to the degree necessary for self-sufficient use in its intended environment.


system analyst -- süsteemianalüütik
system architectural design -- süsteemi arhitektuuri projekteerimine
system design kit -- süsteemikonstruktor
system entity -- süsteemiolem
system life cycle -- süsteemi elutsükkel
system of interest -- huvialune süsteem
system qualification testing -- süsteemi kvalifitseerimistestimine
system requirements analysis -- süsteeminõuete analüüs
system requirements review -- süsteeminõuete läbivaatus
system tray -- süsteemisalv
system under test -- testitav süsteem
system use case -- süsteemi kasutusmall (UML)

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/System

https://www.sebokwiki.org/wiki/Types_of_Systems

https://web3.isss.org/primer2/bela4.html

https://core.ac.uk/download/pdf/229093386.pdf

vt ka
- avatud süsteem
- suletud süsteem

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!