security level (1)

turvatase

olemus
(1a) turvatarbe määrang turvamudelites,
sageli põhineb teabe tundlikkusel

ISO 6707:
volitamatu sisenemise eest kaitstuse mõõt
= measure of the level of protection against unauthorized entry

ISO/IEC 2382, 20944:
hierarhiline turvamäärangu ja turvakategooria kombinatsioon, mis esitab objekti tundlikkust või isiku teabeluba, kusjuures
- turvakategooria on tundliku teabe mittehierarhiline rühmitis
andmetele juurdepääsu peenemaks reguleerimiseks
võrreldes pelgalt hierarhilisel turvamäärangul põhinevaga
- turvamäärang on otsustus selle kohta,
mil määral nõuavad andmed või teave kaitset
juurdepääsu eest, koos selle kaitsemäära nimetusega
= combination of a hierarchical security classification and a security category that represents the sensitivity of an object or the security clearance of an individual

(1b) turvamehhanismi](/term/941) (näiteks krüptoalgoritmi)
tugevuse mõõt
näiteid:
https://www.secureidnews.com/wp-content/uploads/2017/05/document-security-level-pyramid-600x292.png

https://hsm.utimaco.com/wp-content/uploads/2017/07/FIPS-140-2-levels-explained.png

http://www.osec.doc.gov/osy/npcsecurity/osypdffileso-s/PhasedSecurityHandbook.pdf

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.106.3188&rep=rep1&type=pdf

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.140-2.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Security_level

https://en.wikipedia.org/wiki/Security_information_and_event_management

vt ka
- turbeaste
- turvaaste

Toimub laadimine

security level (1)

turvatase

olemus
(1a) turvatarbe määrang turvamudelites,
sageli põhineb teabe tundlikkusel

ISO 6707:
volitamatu sisenemise eest kaitstuse mõõt
= measure of the level of protection against unauthorized entry

ISO/IEC 2382, 20944:
hierarhiline turvamäärangu ja turvakategooria kombinatsioon, mis esitab objekti tundlikkust või isiku teabeluba, kusjuures
- turvakategooria on tundliku teabe mittehierarhiline rühmitis
andmetele juurdepääsu peenemaks reguleerimiseks
võrreldes pelgalt hierarhilisel turvamäärangul põhinevaga
- turvamäärang on otsustus selle kohta,
mil määral nõuavad andmed või teave kaitset
juurdepääsu eest, koos selle kaitsemäära nimetusega
= combination of a hierarchical security classification and a security category that represents the sensitivity of an object or the security clearance of an individual

(1b) turvamehhanismi](/term/941) (näiteks krüptoalgoritmi)
tugevuse mõõt
näiteid:
https://www.secureidnews.com/wp-content/uploads/2017/05/document-security-level-pyramid-600x292.png

https://hsm.utimaco.com/wp-content/uploads/2017/07/FIPS-140-2-levels-explained.png

http://www.osec.doc.gov/osy/npcsecurity/osypdffileso-s/PhasedSecurityHandbook.pdf

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.106.3188&rep=rep1&type=pdf

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.140-2.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Security_level

https://en.wikipedia.org/wiki/Security_information_and_event_management

vt ka
- turbeaste
- turvaaste

Palun oodake...

Tõrge

security level (1)

turvatase

olemus
(1a) turvatarbe määrang turvamudelites,
sageli põhineb teabe tundlikkusel

ISO 6707:
volitamatu sisenemise eest kaitstuse mõõt
= measure of the level of protection against unauthorized entry

ISO/IEC 2382, 20944:
hierarhiline turvamäärangu ja turvakategooria kombinatsioon, mis esitab objekti tundlikkust või isiku teabeluba, kusjuures
- turvakategooria on tundliku teabe mittehierarhiline rühmitis
andmetele juurdepääsu peenemaks reguleerimiseks
võrreldes pelgalt hierarhilisel turvamäärangul põhinevaga
- turvamäärang on otsustus selle kohta,
mil määral nõuavad andmed või teave kaitset
juurdepääsu eest, koos selle kaitsemäära nimetusega
= combination of a hierarchical security classification and a security category that represents the sensitivity of an object or the security clearance of an individual

(1b) turvamehhanismi](/term/941) (näiteks krüptoalgoritmi)
tugevuse mõõt
näiteid:
https://www.secureidnews.com/wp-content/uploads/2017/05/document-security-level-pyramid-600x292.png

https://hsm.utimaco.com/wp-content/uploads/2017/07/FIPS-140-2-levels-explained.png

http://www.osec.doc.gov/osy/npcsecurity/osypdffileso-s/PhasedSecurityHandbook.pdf

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.106.3188&rep=rep1&type=pdf

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.140-2.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Security_level

https://en.wikipedia.org/wiki/Security_information_and_event_management

vt ka
- turbeaste
- turvaaste

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!