AKIT
English Eesti

security level (2)

turbeaste

olemus
ISKE kontekstis: üks etalonturbega antavast kolmest kaitsetasemest (madal, keskmine, kõrge)

täpsemalt
https://www.ria.ee/public/ISKE/ISKE_rakendusjuhend.pdf