security testing

turvatestimine

olemus
testimine eesmärgiga teha kindlaks, kas objekt (süsteem, komponent, toode, protsess vm) vastab turvanõuetele, ja tuvastada võimalikud nõrkused

ISO/IEC/IEEE 24765:
liik testimist hindamiseks, mil määral testimisobjekt ning sellega seotud andmed ja teave on kaitstud, nii et neid ei saa kasutada, lugeda ega muuta volitamatud isikud või süsteemid, ning et volitatud isikute või süsteemide juurdepääsu neile ei takistata
= type of testing conducted to evaluate the degree to which a test item, and associated data and information, are protected so that unauthorized persons or systems cannot use, read, or modify them, and authorized persons or systems are not denied access to them

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Security_testing

https://thecyphere.com/blog/security-testing-types-tools/

https://www.neuralegion.com/blog/security-testing/

https://www.intelegencia.com/blog/quality-engineering/a-comprehensive-guide-on-the-major-security-testing-types-and-tools

https://www.softwaretestinghelp.com/how-to-test-application-security-web-and-desktop-application-security-testing-techniques/

https://www.perfecto.io/resources/types-of-testing

https://www.3pillarglobal.com/insights/approaches-tools-techniques-for-security-testing/

https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-C13-894df23cbad6ad74af7d49c17b081dd1/pdf/GOVPUB-C13-894df23cbad6ad74af7d49c17b081dd1.pdf

vt ka
- läbistustestimine
- vastavustestimine

Toimub laadimine

security testing

turvatestimine

olemus
testimine eesmärgiga teha kindlaks, kas objekt (süsteem, komponent, toode, protsess vm) vastab turvanõuetele, ja tuvastada võimalikud nõrkused

ISO/IEC/IEEE 24765:
liik testimist hindamiseks, mil määral testimisobjekt ning sellega seotud andmed ja teave on kaitstud, nii et neid ei saa kasutada, lugeda ega muuta volitamatud isikud või süsteemid, ning et volitatud isikute või süsteemide juurdepääsu neile ei takistata
= type of testing conducted to evaluate the degree to which a test item, and associated data and information, are protected so that unauthorized persons or systems cannot use, read, or modify them, and authorized persons or systems are not denied access to them

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Security_testing

https://thecyphere.com/blog/security-testing-types-tools/

https://www.neuralegion.com/blog/security-testing/

https://www.intelegencia.com/blog/quality-engineering/a-comprehensive-guide-on-the-major-security-testing-types-and-tools

https://www.softwaretestinghelp.com/how-to-test-application-security-web-and-desktop-application-security-testing-techniques/

https://www.perfecto.io/resources/types-of-testing

https://www.3pillarglobal.com/insights/approaches-tools-techniques-for-security-testing/

https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-C13-894df23cbad6ad74af7d49c17b081dd1/pdf/GOVPUB-C13-894df23cbad6ad74af7d49c17b081dd1.pdf

vt ka
- läbistustestimine
- vastavustestimine

Palun oodake...

Tõrge

security testing

turvatestimine

olemus
testimine eesmärgiga teha kindlaks, kas objekt (süsteem, komponent, toode, protsess vm) vastab turvanõuetele, ja tuvastada võimalikud nõrkused

ISO/IEC/IEEE 24765:
liik testimist hindamiseks, mil määral testimisobjekt ning sellega seotud andmed ja teave on kaitstud, nii et neid ei saa kasutada, lugeda ega muuta volitamatud isikud või süsteemid, ning et volitatud isikute või süsteemide juurdepääsu neile ei takistata
= type of testing conducted to evaluate the degree to which a test item, and associated data and information, are protected so that unauthorized persons or systems cannot use, read, or modify them, and authorized persons or systems are not denied access to them

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Security_testing

https://thecyphere.com/blog/security-testing-types-tools/

https://www.neuralegion.com/blog/security-testing/

https://www.intelegencia.com/blog/quality-engineering/a-comprehensive-guide-on-the-major-security-testing-types-and-tools

https://www.softwaretestinghelp.com/how-to-test-application-security-web-and-desktop-application-security-testing-techniques/

https://www.perfecto.io/resources/types-of-testing

https://www.3pillarglobal.com/insights/approaches-tools-techniques-for-security-testing/

https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-C13-894df23cbad6ad74af7d49c17b081dd1/pdf/GOVPUB-C13-894df23cbad6ad74af7d49c17b081dd1.pdf

vt ka
- läbistustestimine
- vastavustestimine

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!