testing (1)

testimine

Õ: mõnedes keelesoovitustes pakutav "katsetamine",
st eksperimenteerimine testimise tähenduses
on IT alal tugevalt eksitav anakronism
(kunagise испытание vaste, vrd praegune тестирование); Google, "testimine" ja sellest tulenev: üle 1,5 miljoni

olemus
kontekstist sõltuvate huviobjekti karakteristikute
(kvaliteedi, sooritusvõime, töökindluse vm)
väljaselgitamine ja/või hindamine
ettemääratud protseduuriga,
eriti enne objekti laiemat kasutuselevõttu

näiteid
ISO 22300:
hindamise protseduur, mis annab vahendi millegi olemasolu, omaduste või tõepärasuse otsustamiseks
=
procedure for evaluation, which provides a means of determining the presence, quality or veracity of something

ISO/IEC 25051, IEEE 829:
süsteemi või komponendi käitus ettemääratud tingimustel,
vaadeldes või jäädvustades tulemusi ning
hinnates ta mingit aspekti
= process of operating a system or component under specified conditions, observing or recording the results, and making an evaluation of some aspect of the system or component

ISO/IEC 17000:
vastavushindamise objekti karakteristiku(te) määramine mingi protseduuriga
=
determination of one or more characteristics of an object of conformity assessment according to a procedure

ülevaateid
https://insights.sei.cmu.edu/blog/a-taxonomy-of-testing/

https://usersnap.com/blog/types-user-acceptance-tests-frameworks/

https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=19185

standardid
tarkvara testimine: ISO/IEC 29119

vt ka
- A/B-testimine
- avalik testimine
- evitustestimine
- funktsionaaltestimine
- halltestimine
- hägutestimine
- komponentide testimine, komponenditestimine
- koormustestimine
- käitumistestimine
- leotustestimine
- läbistustestimine
- läbivtestimine
- lööktestimine
- piirtestimine
- pingustestimine
- proovitestimine
- rakenduse turvalisuse dünaamiline testimine, DAST
- regressioontestimine
- ringtestimine
- salatestimine
- sisemustestimine
- strukturaaltestimine
- tarkvara testimine
- testimine teenusena
- testimise katvus
- testimiskeskkond
- testimiskood
- testimisobjekt
- testimissüsteem
- turvalisuse aktiivtestimine
- turvatestimine
- vastavustestimine
- välitestimine
- üksuste testimine

Toimub laadimine

testing (1)

testimine

Õ: mõnedes keelesoovitustes pakutav "katsetamine",
st eksperimenteerimine testimise tähenduses
on IT alal tugevalt eksitav anakronism
(kunagise испытание vaste, vrd praegune тестирование); Google, "testimine" ja sellest tulenev: üle 1,5 miljoni

olemus
kontekstist sõltuvate huviobjekti karakteristikute
(kvaliteedi, sooritusvõime, töökindluse vm)
väljaselgitamine ja/või hindamine
ettemääratud protseduuriga,
eriti enne objekti laiemat kasutuselevõttu

näiteid
ISO 22300:
hindamise protseduur, mis annab vahendi millegi olemasolu, omaduste või tõepärasuse otsustamiseks
=
procedure for evaluation, which provides a means of determining the presence, quality or veracity of something

ISO/IEC 25051, IEEE 829:
süsteemi või komponendi käitus ettemääratud tingimustel,
vaadeldes või jäädvustades tulemusi ning
hinnates ta mingit aspekti
= process of operating a system or component under specified conditions, observing or recording the results, and making an evaluation of some aspect of the system or component

ISO/IEC 17000:
vastavushindamise objekti karakteristiku(te) määramine mingi protseduuriga
=
determination of one or more characteristics of an object of conformity assessment according to a procedure

ülevaateid
https://insights.sei.cmu.edu/blog/a-taxonomy-of-testing/

https://usersnap.com/blog/types-user-acceptance-tests-frameworks/

https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=19185

standardid
tarkvara testimine: ISO/IEC 29119

vt ka
- A/B-testimine
- avalik testimine
- evitustestimine
- funktsionaaltestimine
- halltestimine
- hägutestimine
- komponentide testimine, komponenditestimine
- koormustestimine
- käitumistestimine
- leotustestimine
- läbistustestimine
- läbivtestimine
- lööktestimine
- piirtestimine
- pingustestimine
- proovitestimine
- rakenduse turvalisuse dünaamiline testimine, DAST
- regressioontestimine
- ringtestimine
- salatestimine
- sisemustestimine
- strukturaaltestimine
- tarkvara testimine
- testimine teenusena
- testimise katvus
- testimiskeskkond
- testimiskood
- testimisobjekt
- testimissüsteem
- turvalisuse aktiivtestimine
- turvatestimine
- vastavustestimine
- välitestimine
- üksuste testimine

Palun oodake...

Tõrge

testing (1)

testimine

Õ: mõnedes keelesoovitustes pakutav "katsetamine",
st eksperimenteerimine testimise tähenduses
on IT alal tugevalt eksitav anakronism
(kunagise испытание vaste, vrd praegune тестирование); Google, "testimine" ja sellest tulenev: üle 1,5 miljoni

olemus
kontekstist sõltuvate huviobjekti karakteristikute
(kvaliteedi, sooritusvõime, töökindluse vm)
väljaselgitamine ja/või hindamine
ettemääratud protseduuriga,
eriti enne objekti laiemat kasutuselevõttu

näiteid
ISO 22300:
hindamise protseduur, mis annab vahendi millegi olemasolu, omaduste või tõepärasuse otsustamiseks
=
procedure for evaluation, which provides a means of determining the presence, quality or veracity of something

ISO/IEC 25051, IEEE 829:
süsteemi või komponendi käitus ettemääratud tingimustel,
vaadeldes või jäädvustades tulemusi ning
hinnates ta mingit aspekti
= process of operating a system or component under specified conditions, observing or recording the results, and making an evaluation of some aspect of the system or component

ISO/IEC 17000:
vastavushindamise objekti karakteristiku(te) määramine mingi protseduuriga
=
determination of one or more characteristics of an object of conformity assessment according to a procedure

ülevaateid
https://insights.sei.cmu.edu/blog/a-taxonomy-of-testing/

https://usersnap.com/blog/types-user-acceptance-tests-frameworks/

https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=19185

standardid
tarkvara testimine: ISO/IEC 29119

vt ka
- A/B-testimine
- avalik testimine
- evitustestimine
- funktsionaaltestimine
- halltestimine
- hägutestimine
- komponentide testimine, komponenditestimine
- koormustestimine
- käitumistestimine
- leotustestimine
- läbistustestimine
- läbivtestimine
- lööktestimine
- piirtestimine
- pingustestimine
- proovitestimine
- rakenduse turvalisuse dünaamiline testimine, DAST
- regressioontestimine
- ringtestimine
- salatestimine
- sisemustestimine
- strukturaaltestimine
- tarkvara testimine
- testimine teenusena
- testimise katvus
- testimiskeskkond
- testimiskood
- testimisobjekt
- testimissüsteem
- turvalisuse aktiivtestimine
- turvatestimine
- vastavustestimine
- välitestimine
- üksuste testimine

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!