AKIT
English Eesti

testing (1)

testimine

Õ:mõnedes keelesoovitustes pakutav "katsetamine" (st eksperimenteerimine) testimise tähenduses on IT alal tugevalt eksitav anakronism (kunagise испытание vaste, vrd praegune тестирование ); Google, "testimine": üle 300000

olemus
kontekstist sõltuvate huviobjekti karakteristikute
- näiteks kvaliteedi, sooritusvõime, töökindluse
- väljaselgitamine ja/või hindamine
------ ettemääratud protseduuriga
------ eriti enne objekti laiemat kasutuselevõttu

näiteid
ISO 22300: protseduur millegi olemasolu, omaduste või tõepärasuse otsustamiseks kujul "on/ei ole"

ISO/IEC 25051, IEEE 829:
süsteemi või komponendi käitus ettemääratud tingimustel,
- vaadeldes või jäädvustades tulemusi ning
- hinnates ta mingit aspekti

ISO/IEC/IEEE 29119:
toimingute kogum ühe või mitme testimisobjektiga
- omaduste avastamise või hindamise soodustamiseks

ISO/IEC 17000:
objekti karakteristiku(te) määramine mingi protseduuriga
- vastavuse hindamiseks
- rakendatakse eeskätt materjalidele, toodetele, protsessidele

standardid
tarkvara testimine: ISO/IEC 29119

vt ka
- A/B-testimine
- avatestimine
- evitustestimine
- funktsionaaltestimine
- halltestimine
- hägutestimine
- komponentide testimine, komponenditestimine
- koormustestimine
- käitumistestimine
- leotustestimine
- läbistustestimine
- läbivtestimine
- lööktestimine
- piirtestimine
- pingustestimine
- proovitestimine
- rakenduse turvalisuse dünaamiline testimine, DAST
- regressioontestimine
- ringtestimine
- salatestimine
- sisemustestimine
- strukturaaltestimine
- tarkvara testimine
- testimine teenusena
- testimise katvus
- testimiskeskkond
- testimiskood
- testimisobjekt
- testimissüsteem
- turvalisuse aktiivtestimine
- turvatestimine
- vastavustestimine
- välitestimine
- üksuste testimine