threat

oht

Õ: riski allikas, mitte riski sünonüüm

olemus
süsteemi või organisatsiooni kahjustada võiva
tulevase soovimatu sündmuse võimalik põhjus
(protsess, objekt, aine, isik vm);
mõnedes turvamudelites käsitletakse
eraldi komponentidena ohuallikat ja ohuagenti

ISO Guide 73, hazard:
võimaliku kahjustuse allikas; võib olla riskiallikaks
= source of potential harm
Note. hazard can be a risk source


ISO 7498:
potentsiaalne turvalisuse rikkumine
= a potential violation of security

ISO/IEC 27000, 27032 jt:
süsteemi, isikut või organisatsiooni kahjustada võiva
soovimatu intsidendi potentsiaalne põhjus
= potential cause of an unwanted incident, which may result in harm to a system, individual or organization

ISO 22300:
inimesi, varasid, süsteemi, organisatsiooni, keskkonda või kogukonda kahjustada võiva soovimatu intsidendi potentsiaalne põhjus
= potential cause of an unwanted incident, which could result in harm to individuals, assets, a system or organization, the environment or the community

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Threat_(computer)

http://opensecurityarchitecture.org/cms/images/OSA_images/T_Classification.jpg

https://www.jbs.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2020/08/crs-cambridge-taxonomy-threats-complex-risk-management.pdf

http://opensecurityarchitecture.org/cms/images/OSA_images/TC_Comparison.pdf

http://www.kevinfielder.co.uk/wp-content/uploads/2013/11/Screen-Shot-2013-11-04-at-13.23.43.png

http://projects.webappsec.org/w/page/13246978/Threat%20Classification

https://csiac.org/articles/evaluation-of-comprehensive-taxonomies-for-information-technology-threats/

https://www.owasp.org/images/3/33/Automated-threat-handbook.pdf

https://www.comparitech.com/vpn/cybersecurity-cyber-crime-statistics-facts-trends/

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2018/at_download/fullReport

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-150.pdf

https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends/enisa-threat-landscape/threat-taxonomy/view

https://umbrella.cisco.com/trends-threats/cyber-threat-categories-and-definitions

https://www.enisa.europa.eu/news/cybersecurity-threats-fast-forward-2030

https://www.dhs.gov/news/2023/09/14/dhs-continues-see-high-risk-foreign-and-domestic-terrorism-2024-homeland-threat

vt ka
- aktiivne oht, aktiivoht
- alusoht
- digiohutus

- digitaaloht

- füüsiline oht

- harjutuse ohutusjuht
- hübriidoht

- kemikaali ohutuskaart

- keskkonnaoht

- kinnisründeoht

- küberoht

- küberohustaja

- küberohutus

- laserioht

- netiohutus

- nõrkuseväline oht

- oht keskkonnale

- ohtlik (1)
- ohtlik (2)
- ohtlik aine
- ohtlik kaup
- ohtlik materjal

- ohtlik otseviide
- ohtlik veos
- ohtude kataloog

- ohtude modelleerimine

- ohtu panema
- ohuagent

- ohuallikas
- ohuanalüüs

- ohu käekiri

- ohule avama

- ohuluure

- ohumudel

- ohumärk

- ohustatus

- ohustik

- ohusubjekt

- ohusündmus

- ohuteadmus

- ohuteadmusesööde

- ohutu

- ohutus

- ohutusblokeering

- ohutuskava

- ohutuslävi

- ohutusmeede

- ohutusrežiim

- ohutussüsteemid

- ohutusvaru

- ohutusvõrk
- passiivoht

- püsiv oht; püsioht

- siseoht (1)
- siseoht (2)
- siseringioht

- stiihiline oht
- tuleohusignalisatsioon

- tuleohutus
- tuleohutusinspektor

- õnnetusoht

- õnnetusohtude kaalutlemine
- ühtne ohuhaldus, UTM

Toimub laadimine

threat

oht

Õ: riski allikas, mitte riski sünonüüm

olemus
süsteemi või organisatsiooni kahjustada võiva
tulevase soovimatu sündmuse võimalik põhjus
(protsess, objekt, aine, isik vm);
mõnedes turvamudelites käsitletakse
eraldi komponentidena ohuallikat ja ohuagenti

ISO Guide 73, hazard:
võimaliku kahjustuse allikas; võib olla riskiallikaks
= source of potential harm
Note. hazard can be a risk source


ISO 7498:
potentsiaalne turvalisuse rikkumine
= a potential violation of security

ISO/IEC 27000, 27032 jt:
süsteemi, isikut või organisatsiooni kahjustada võiva
soovimatu intsidendi potentsiaalne põhjus
= potential cause of an unwanted incident, which may result in harm to a system, individual or organization

ISO 22300:
inimesi, varasid, süsteemi, organisatsiooni, keskkonda või kogukonda kahjustada võiva soovimatu intsidendi potentsiaalne põhjus
= potential cause of an unwanted incident, which could result in harm to individuals, assets, a system or organization, the environment or the community

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Threat_(computer)

http://opensecurityarchitecture.org/cms/images/OSA_images/T_Classification.jpg

https://www.jbs.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2020/08/crs-cambridge-taxonomy-threats-complex-risk-management.pdf

http://opensecurityarchitecture.org/cms/images/OSA_images/TC_Comparison.pdf

http://www.kevinfielder.co.uk/wp-content/uploads/2013/11/Screen-Shot-2013-11-04-at-13.23.43.png

http://projects.webappsec.org/w/page/13246978/Threat%20Classification

https://csiac.org/articles/evaluation-of-comprehensive-taxonomies-for-information-technology-threats/

https://www.owasp.org/images/3/33/Automated-threat-handbook.pdf

https://www.comparitech.com/vpn/cybersecurity-cyber-crime-statistics-facts-trends/

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2018/at_download/fullReport

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-150.pdf

https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends/enisa-threat-landscape/threat-taxonomy/view

https://umbrella.cisco.com/trends-threats/cyber-threat-categories-and-definitions

https://www.enisa.europa.eu/news/cybersecurity-threats-fast-forward-2030

https://www.dhs.gov/news/2023/09/14/dhs-continues-see-high-risk-foreign-and-domestic-terrorism-2024-homeland-threat

vt ka
- aktiivne oht, aktiivoht
- alusoht
- digiohutus

- digitaaloht

- füüsiline oht

- harjutuse ohutusjuht
- hübriidoht

- kemikaali ohutuskaart

- keskkonnaoht

- kinnisründeoht

- küberoht

- küberohustaja

- küberohutus

- laserioht

- netiohutus

- nõrkuseväline oht

- oht keskkonnale

- ohtlik (1)
- ohtlik (2)
- ohtlik aine
- ohtlik kaup
- ohtlik materjal

- ohtlik otseviide
- ohtlik veos
- ohtude kataloog

- ohtude modelleerimine

- ohtu panema
- ohuagent

- ohuallikas
- ohuanalüüs

- ohu käekiri

- ohule avama

- ohuluure

- ohumudel

- ohumärk

- ohustatus

- ohustik

- ohusubjekt

- ohusündmus

- ohuteadmus

- ohuteadmusesööde

- ohutu

- ohutus

- ohutusblokeering

- ohutuskava

- ohutuslävi

- ohutusmeede

- ohutusrežiim

- ohutussüsteemid

- ohutusvaru

- ohutusvõrk
- passiivoht

- püsiv oht; püsioht

- siseoht (1)
- siseoht (2)
- siseringioht

- stiihiline oht
- tuleohusignalisatsioon

- tuleohutus
- tuleohutusinspektor

- õnnetusoht

- õnnetusohtude kaalutlemine
- ühtne ohuhaldus, UTM

Palun oodake...

Tõrge

threat

oht

Õ: riski allikas, mitte riski sünonüüm

olemus
süsteemi või organisatsiooni kahjustada võiva
tulevase soovimatu sündmuse võimalik põhjus
(protsess, objekt, aine, isik vm);
mõnedes turvamudelites käsitletakse
eraldi komponentidena ohuallikat ja ohuagenti

ISO Guide 73, hazard:
võimaliku kahjustuse allikas; võib olla riskiallikaks
= source of potential harm
Note. hazard can be a risk source


ISO 7498:
potentsiaalne turvalisuse rikkumine
= a potential violation of security

ISO/IEC 27000, 27032 jt:
süsteemi, isikut või organisatsiooni kahjustada võiva
soovimatu intsidendi potentsiaalne põhjus
= potential cause of an unwanted incident, which may result in harm to a system, individual or organization

ISO 22300:
inimesi, varasid, süsteemi, organisatsiooni, keskkonda või kogukonda kahjustada võiva soovimatu intsidendi potentsiaalne põhjus
= potential cause of an unwanted incident, which could result in harm to individuals, assets, a system or organization, the environment or the community

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Threat_(computer)

http://opensecurityarchitecture.org/cms/images/OSA_images/T_Classification.jpg

https://www.jbs.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2020/08/crs-cambridge-taxonomy-threats-complex-risk-management.pdf

http://opensecurityarchitecture.org/cms/images/OSA_images/TC_Comparison.pdf

http://www.kevinfielder.co.uk/wp-content/uploads/2013/11/Screen-Shot-2013-11-04-at-13.23.43.png

http://projects.webappsec.org/w/page/13246978/Threat%20Classification

https://csiac.org/articles/evaluation-of-comprehensive-taxonomies-for-information-technology-threats/

https://www.owasp.org/images/3/33/Automated-threat-handbook.pdf

https://www.comparitech.com/vpn/cybersecurity-cyber-crime-statistics-facts-trends/

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2018/at_download/fullReport

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-150.pdf

https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends/enisa-threat-landscape/threat-taxonomy/view

https://umbrella.cisco.com/trends-threats/cyber-threat-categories-and-definitions

https://www.enisa.europa.eu/news/cybersecurity-threats-fast-forward-2030

https://www.dhs.gov/news/2023/09/14/dhs-continues-see-high-risk-foreign-and-domestic-terrorism-2024-homeland-threat

vt ka
- aktiivne oht, aktiivoht
- alusoht
- digiohutus

- digitaaloht

- füüsiline oht

- harjutuse ohutusjuht
- hübriidoht

- kemikaali ohutuskaart

- keskkonnaoht

- kinnisründeoht

- küberoht

- küberohustaja

- küberohutus

- laserioht

- netiohutus

- nõrkuseväline oht

- oht keskkonnale

- ohtlik (1)
- ohtlik (2)
- ohtlik aine
- ohtlik kaup
- ohtlik materjal

- ohtlik otseviide
- ohtlik veos
- ohtude kataloog

- ohtude modelleerimine

- ohtu panema
- ohuagent

- ohuallikas
- ohuanalüüs

- ohu käekiri

- ohule avama

- ohuluure

- ohumudel

- ohumärk

- ohustatus

- ohustik

- ohusubjekt

- ohusündmus

- ohuteadmus

- ohuteadmusesööde

- ohutu

- ohutus

- ohutusblokeering

- ohutuskava

- ohutuslävi

- ohutusmeede

- ohutusrežiim

- ohutussüsteemid

- ohutusvaru

- ohutusvõrk
- passiivoht

- püsiv oht; püsioht

- siseoht (1)
- siseoht (2)
- siseringioht

- stiihiline oht
- tuleohusignalisatsioon

- tuleohutus
- tuleohutusinspektor

- õnnetusoht

- õnnetusohtude kaalutlemine
- ühtne ohuhaldus, UTM

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!