AKIT
English Eesti

hazard assessment

õnnetusohtude kaalutlemine

olemus
ISO 15544 jm:
õnnetusohu või ohusündmuse
analüüsi tulemuste arvestamine
võrdluses otsustuste aluseks võetud
hinnangute, standardite või kriteeriumidega

näiteid
https://uspas.fnal.gov/materials/12UTA/08_hazard_assessment.pdf

http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/hazard-assessment.htm