hard copy

püsikoopia; paberkoopia

olemus
kuva inimloetav füüsiline koopia,
näiteks paberil, kilel või filmil

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 2382:
kuva püsiv koopia, mis on valmistatud
väljundseadmes, näiteks printeris või plotteris,
ja mida saab ära viia
= permanent copy of a display image generated on an output unit such as a printer or a plotter, and which can be carried away

ISO 5127:
tehnilise vahendi abita loetav reproduktsioon või eksemplar,
harilikult paberil
= reproduction or exemplar, usually on paper, which can be read without the assistance of a technical device

ISO 10209:
andmestiku(osa) prinditud või joonestatud koopia
= printed or plotted copy of all or part of a data set

ISO 11065:
suurenduse või muu tehnilise vahendita
loetav dokument, harilikult teisaldatav
= a document that can be read without magnification or other technical aids and that is usually portable

ISO 12637:
printkujutis mingil põhimikul
= printed image on a substrate

ülevaateid
https://byjusexamprep.com/difference-between-hard-copy-and-soft-copy-i

https://www.milliondeets.com/blog/hard-copy-vs-soft-copy/

https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_copy

Toimub laadimine

hard copy

püsikoopia; paberkoopia

olemus
kuva inimloetav füüsiline koopia,
näiteks paberil, kilel või filmil

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 2382:
kuva püsiv koopia, mis on valmistatud
väljundseadmes, näiteks printeris või plotteris,
ja mida saab ära viia
= permanent copy of a display image generated on an output unit such as a printer or a plotter, and which can be carried away

ISO 5127:
tehnilise vahendi abita loetav reproduktsioon või eksemplar,
harilikult paberil
= reproduction or exemplar, usually on paper, which can be read without the assistance of a technical device

ISO 10209:
andmestiku(osa) prinditud või joonestatud koopia
= printed or plotted copy of all or part of a data set

ISO 11065:
suurenduse või muu tehnilise vahendita
loetav dokument, harilikult teisaldatav
= a document that can be read without magnification or other technical aids and that is usually portable

ISO 12637:
printkujutis mingil põhimikul
= printed image on a substrate

ülevaateid
https://byjusexamprep.com/difference-between-hard-copy-and-soft-copy-i

https://www.milliondeets.com/blog/hard-copy-vs-soft-copy/

https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_copy

Palun oodake...

Tõrge

hard copy

püsikoopia; paberkoopia

olemus
kuva inimloetav füüsiline koopia,
näiteks paberil, kilel või filmil

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 2382:
kuva püsiv koopia, mis on valmistatud
väljundseadmes, näiteks printeris või plotteris,
ja mida saab ära viia
= permanent copy of a display image generated on an output unit such as a printer or a plotter, and which can be carried away

ISO 5127:
tehnilise vahendi abita loetav reproduktsioon või eksemplar,
harilikult paberil
= reproduction or exemplar, usually on paper, which can be read without the assistance of a technical device

ISO 10209:
andmestiku(osa) prinditud või joonestatud koopia
= printed or plotted copy of all or part of a data set

ISO 11065:
suurenduse või muu tehnilise vahendita
loetav dokument, harilikult teisaldatav
= a document that can be read without magnification or other technical aids and that is usually portable

ISO 12637:
printkujutis mingil põhimikul
= printed image on a substrate

ülevaateid
https://byjusexamprep.com/difference-between-hard-copy-and-soft-copy-i

https://www.milliondeets.com/blog/hard-copy-vs-soft-copy/

https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_copy

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!