human rights

inimõigused

olemus
ISO 22300:
õigused, mis on omased kõigile inimolenditele sõltumatult nende rahvusest, elukohast, soost, rahvuslikust või etnilisest päritolust, nahavärvist, usust, keelest või mingist muust staatusest;
kõigil inimestel on ühesugune õigus inimõigustele, diskrimineerimiseta;
inimõigused on omavahel seotud, ülemaailmsed ja võõrandamatud, üksteisest sõltuvad ja jagamatud, võrdsed ja mittediskrimineerivad ning ühtaegu õigused ja kohustused
=
rights inherent to all human beings, whatever their nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language or any other status
Note 1. People are all equally entitled to their human rights without discrimination.
Note 2. Human rights are: interrelated, universal and inalienable; interdependent and indivisible; equal and non-discriminatory; and both rights and obligations.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights

https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf

https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf

https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf

https://www.hurights.or.jp/archives/other_publications/section1/pdf/Principles%2C%20Rights%2C%20Duty%20and%20Pedagogy.pdf

https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/134/2016/07/Human-Rights-A-brief-intro-2016.pdf

vt ka
- inimõiguste ülddeklaratsioon

Toimub laadimine

human rights

inimõigused

olemus
ISO 22300:
õigused, mis on omased kõigile inimolenditele sõltumatult nende rahvusest, elukohast, soost, rahvuslikust või etnilisest päritolust, nahavärvist, usust, keelest või mingist muust staatusest;
kõigil inimestel on ühesugune õigus inimõigustele, diskrimineerimiseta;
inimõigused on omavahel seotud, ülemaailmsed ja võõrandamatud, üksteisest sõltuvad ja jagamatud, võrdsed ja mittediskrimineerivad ning ühtaegu õigused ja kohustused
=
rights inherent to all human beings, whatever their nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language or any other status
Note 1. People are all equally entitled to their human rights without discrimination.
Note 2. Human rights are: interrelated, universal and inalienable; interdependent and indivisible; equal and non-discriminatory; and both rights and obligations.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights

https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf

https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf

https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf

https://www.hurights.or.jp/archives/other_publications/section1/pdf/Principles%2C%20Rights%2C%20Duty%20and%20Pedagogy.pdf

https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/134/2016/07/Human-Rights-A-brief-intro-2016.pdf

vt ka
- inimõiguste ülddeklaratsioon

Palun oodake...

Tõrge

human rights

inimõigused

olemus
ISO 22300:
õigused, mis on omased kõigile inimolenditele sõltumatult nende rahvusest, elukohast, soost, rahvuslikust või etnilisest päritolust, nahavärvist, usust, keelest või mingist muust staatusest;
kõigil inimestel on ühesugune õigus inimõigustele, diskrimineerimiseta;
inimõigused on omavahel seotud, ülemaailmsed ja võõrandamatud, üksteisest sõltuvad ja jagamatud, võrdsed ja mittediskrimineerivad ning ühtaegu õigused ja kohustused
=
rights inherent to all human beings, whatever their nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, colour, religion, language or any other status
Note 1. People are all equally entitled to their human rights without discrimination.
Note 2. Human rights are: interrelated, universal and inalienable; interdependent and indivisible; equal and non-discriminatory; and both rights and obligations.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights

https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf

https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf

https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf

https://www.hurights.or.jp/archives/other_publications/section1/pdf/Principles%2C%20Rights%2C%20Duty%20and%20Pedagogy.pdf

https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/134/2016/07/Human-Rights-A-brief-intro-2016.pdf

vt ka
- inimõiguste ülddeklaratsioon

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!