AKIT
English Eesti

Universal Declaration of Human Rights

inimõiguste ülddeklaratsioon

olemus
ÜRO eesmärgiline dokument
- vastu võetud Peaassamblee resolutsiooniga
- A/RES/217 10.12.1948
- formaalselt pole õiguslikult siduv
- peetakse aga riikidele kohustuslikuks

tekst inglise keeles
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

tekst eesti keeles
http://www.vm.ee/et/uro-inimoiguste-ulddeklaratsioon