urban resilience

linna paindlikkus

olemus
ISO 22300:
igasuguse linnasüsteemi ja selle elanike võime muutuvas keskkonnas ennetada vapustusi, neiks valmistuda, neile reageerida ja neid pehmendada, positiivselt kohaneda ja muunduda pingete ja proovilepanekute korral, ühtlasi edendades kaasavat ja jätkusuutlikku arengut
(i) Paindlikumat linnasüsteemi iseloomustab ta võime toibuda halvangutest lühikese või keskmise ajaga ning suutvus vähendada survet ning kohanduda muudatuste, riskide ja soodsate võimalustega. Niisiis sõltub linna paindlikkus linnasüsteemi võimest tulla toime mitte ainult vapustustega, vaid ka pidevate pingete ja proovilepanekutega.
(ii) Linna paindlikkus sõltub kogu linnasüsteemi üksikkomponentide individuaalsest ja kollektiivsest paindlikkusest. Linn, alevik või kogukond linnapiirkonnas võib küll eraldi võetuna ilmutada oma piires suuremat paindlikkust, kuid linna paindlikkus hõlmab laiemat linnastu geograafilist ulatust. Linnasüsteemi paindlikkust mõõdab süsteemi iga üksikkomponendi paindlikkusevõime, sõltudes linnastu nõrgimast tegijast süsteemi kuuluvas alas.
(iii) Asjakohaseks hindamiseks, kavandamiseks ja tegutsemiseks vapustuste, pingete ja proovilepanekute puhul tuleks linnasüsteemi paindlikkusevõimet kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete andmete kaudu mõõta.
=
ability of any urban system, with its inhabitants, in a changing environment, to anticipate, prepare, respond to and absorb shocks, positively adapt and transform in the face of stresses and challenges, while facilitating inclusive and sustainable development
Note 1. A more resilient urban system is characterized by its ability to continue through disruption in the short- to medium-term, combined with a capacity to reduce pressures and adapt to changes, risks and opportunities. Urban resilience, therefore, is dependent upon the ability of an urban systems not just to deal with shocks, but also with chronic stresses and challenges.
Note 2. Urban resilience is dependent upon the individual and collective resilience of the separate components of a complex urban system. Although a city, town or community within an urban area can individually demonstrate enhanced resilience within its respective boundaries, urban resilience encompasses the broader geographic scope of urban agglomeration. Resilience of an urban system is measured by the capacity for resilience of each individual system component and dependent upon the resilience of the weakest performer among the urban agglomeration within the system scope.
Note 3. In order to assess, plan and act accordingly in the face of shocks, stresses and challenges, an urban system’s capability for resilience should be measured and analysed through qualitative and quantitative data.

Toimub laadimine

urban resilience

linna paindlikkus

olemus
ISO 22300:
igasuguse linnasüsteemi ja selle elanike võime muutuvas keskkonnas ennetada vapustusi, neiks valmistuda, neile reageerida ja neid pehmendada, positiivselt kohaneda ja muunduda pingete ja proovilepanekute korral, ühtlasi edendades kaasavat ja jätkusuutlikku arengut
(i) Paindlikumat linnasüsteemi iseloomustab ta võime toibuda halvangutest lühikese või keskmise ajaga ning suutvus vähendada survet ning kohanduda muudatuste, riskide ja soodsate võimalustega. Niisiis sõltub linna paindlikkus linnasüsteemi võimest tulla toime mitte ainult vapustustega, vaid ka pidevate pingete ja proovilepanekutega.
(ii) Linna paindlikkus sõltub kogu linnasüsteemi üksikkomponentide individuaalsest ja kollektiivsest paindlikkusest. Linn, alevik või kogukond linnapiirkonnas võib küll eraldi võetuna ilmutada oma piires suuremat paindlikkust, kuid linna paindlikkus hõlmab laiemat linnastu geograafilist ulatust. Linnasüsteemi paindlikkust mõõdab süsteemi iga üksikkomponendi paindlikkusevõime, sõltudes linnastu nõrgimast tegijast süsteemi kuuluvas alas.
(iii) Asjakohaseks hindamiseks, kavandamiseks ja tegutsemiseks vapustuste, pingete ja proovilepanekute puhul tuleks linnasüsteemi paindlikkusevõimet kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete andmete kaudu mõõta.
=
ability of any urban system, with its inhabitants, in a changing environment, to anticipate, prepare, respond to and absorb shocks, positively adapt and transform in the face of stresses and challenges, while facilitating inclusive and sustainable development
Note 1. A more resilient urban system is characterized by its ability to continue through disruption in the short- to medium-term, combined with a capacity to reduce pressures and adapt to changes, risks and opportunities. Urban resilience, therefore, is dependent upon the ability of an urban systems not just to deal with shocks, but also with chronic stresses and challenges.
Note 2. Urban resilience is dependent upon the individual and collective resilience of the separate components of a complex urban system. Although a city, town or community within an urban area can individually demonstrate enhanced resilience within its respective boundaries, urban resilience encompasses the broader geographic scope of urban agglomeration. Resilience of an urban system is measured by the capacity for resilience of each individual system component and dependent upon the resilience of the weakest performer among the urban agglomeration within the system scope.
Note 3. In order to assess, plan and act accordingly in the face of shocks, stresses and challenges, an urban system’s capability for resilience should be measured and analysed through qualitative and quantitative data.

Palun oodake...

Tõrge

urban resilience

linna paindlikkus

olemus
ISO 22300:
igasuguse linnasüsteemi ja selle elanike võime muutuvas keskkonnas ennetada vapustusi, neiks valmistuda, neile reageerida ja neid pehmendada, positiivselt kohaneda ja muunduda pingete ja proovilepanekute korral, ühtlasi edendades kaasavat ja jätkusuutlikku arengut
(i) Paindlikumat linnasüsteemi iseloomustab ta võime toibuda halvangutest lühikese või keskmise ajaga ning suutvus vähendada survet ning kohanduda muudatuste, riskide ja soodsate võimalustega. Niisiis sõltub linna paindlikkus linnasüsteemi võimest tulla toime mitte ainult vapustustega, vaid ka pidevate pingete ja proovilepanekutega.
(ii) Linna paindlikkus sõltub kogu linnasüsteemi üksikkomponentide individuaalsest ja kollektiivsest paindlikkusest. Linn, alevik või kogukond linnapiirkonnas võib küll eraldi võetuna ilmutada oma piires suuremat paindlikkust, kuid linna paindlikkus hõlmab laiemat linnastu geograafilist ulatust. Linnasüsteemi paindlikkust mõõdab süsteemi iga üksikkomponendi paindlikkusevõime, sõltudes linnastu nõrgimast tegijast süsteemi kuuluvas alas.
(iii) Asjakohaseks hindamiseks, kavandamiseks ja tegutsemiseks vapustuste, pingete ja proovilepanekute puhul tuleks linnasüsteemi paindlikkusevõimet kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete andmete kaudu mõõta.
=
ability of any urban system, with its inhabitants, in a changing environment, to anticipate, prepare, respond to and absorb shocks, positively adapt and transform in the face of stresses and challenges, while facilitating inclusive and sustainable development
Note 1. A more resilient urban system is characterized by its ability to continue through disruption in the short- to medium-term, combined with a capacity to reduce pressures and adapt to changes, risks and opportunities. Urban resilience, therefore, is dependent upon the ability of an urban systems not just to deal with shocks, but also with chronic stresses and challenges.
Note 2. Urban resilience is dependent upon the individual and collective resilience of the separate components of a complex urban system. Although a city, town or community within an urban area can individually demonstrate enhanced resilience within its respective boundaries, urban resilience encompasses the broader geographic scope of urban agglomeration. Resilience of an urban system is measured by the capacity for resilience of each individual system component and dependent upon the resilience of the weakest performer among the urban agglomeration within the system scope.
Note 3. In order to assess, plan and act accordingly in the face of shocks, stresses and challenges, an urban system’s capability for resilience should be measured and analysed through qualitative and quantitative data.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!