user assistance *

abistavus

olemus
ISO/IEC 25010:
toote võime olla spetsifitseeritud kontekstis ettemääratud sihtide saavutamiseks kasutatav inimestele laias omaduste ja võimete spektris
(i) võimaluste spekter hõlmab keeleerinevusi ning vanuse, nägemise, kuulmise, käe- ja jalakasutuse jms-ga seotud puudeid
(ii) selles dokumendis ja standardis ISO/IEC 25019 määratletud abistavuse tagamiseks saab rakendada spetsiifilisi tarkvarahõlbustuse reegleid ja meetodeid, näiteks süsteemi, mis sobitamiseks nägemise, kuulmise ja liigutatavate kehaosade erinevuste või muutustega saab kasutajatega suhelda mitmesuguste sisestus- ja väljastusmeetoditega, lisaks visuaalsele kuvamisele ka hääle, pilgu ja puudutusega
(iii) kasutajatele tekkivaid ebamugavusi või väiksemat toimivust tingituna erinevustest või muudatustest tegelikes kasutustingimuses, mis väljuvad algselt spetsifitseerituist, saab lahendada kvaliteedi tõstmise tsükli kordamisega probleemide leidmiseks ja lahendamiseks, kasutades iteratiivset hindamist ja nõuete määratlemist selle kvaliteediomaduse seisukohalt; sellised erinevused või muudatused kasutuskontekstis võivad hõlmata näiteks järgmisi juhtumeid:
-- süsteemi kasutamisel autot juhtides või lennukiga lennates;
-- süsteemi interaktiivsel kasutamisel hädaolukorras lühiajaliselt ja väikese kuvaga õnnetuse või katastroofi tõttu;
-- kui kasutaja füüsilised võimed on teistsugused trauma või haiguse tüübi või tervenemise edenemise tõttu;
-- kui kasutaja on algaja või tal muutuvad oma ülesande eesmärk, kasutamine või oskused ja teadmised;
abistavuse ja interaktsioonivõime suurendamiseks saab kasutada ka muid kvaliteedi(alam-)karakteristikuid, enamasti näiteks sobitatavust ja paindlikkust
=
capability of a product to be used by people with the widest range of characteristics and capabilities to achieve specified goals in a specified context of use
Note 1. The range of capabilities includes language differences and disabilities associated with age, sight, hearing, use of hands, arms and legs, etc.
Note 2. A set of specific rules and methods for software accessibility can be applied to ensure “user assistance” in this document and in ISO/IEC 25019.
EXAMPLE A system that can interact with users using multiple input/output methods, such as voice, gaze, and touch, in addition to visual display, in order to accommodate differences in vision, hearing, and body parts that can be moved, or changes in these areas.
Note 3. Inconveniences or less effectiveness for users caused by differences or changes in their actual contexts of use beyond those initially specified in the requirements can be resolved by repeating the quality improvement cycle to find and resolve problems through iterative evaluation and requirements definition from this quality characteristic perspective.
Such differences or changes in the context of use can include, for example, the following cases:
—when using the system while driving a car or flying in an airplane;
— when using the system interactively for emergency within short-time use and small screen view due to an accident or a disaster;
— when a user having different physical capabilities due to the type of injury or illness, or changes in time due to healing or progression.
— when a user is a beginner or is changing own task goal of use, usage, or skill and knowledge;
Also, other quality (sub)characteristics, typically such as adaptability or flexibility, can be collaboratively applied to improve user assistance and interaction capability.

Toimub laadimine

user assistance *

abistavus

olemus
ISO/IEC 25010:
toote võime olla spetsifitseeritud kontekstis ettemääratud sihtide saavutamiseks kasutatav inimestele laias omaduste ja võimete spektris
(i) võimaluste spekter hõlmab keeleerinevusi ning vanuse, nägemise, kuulmise, käe- ja jalakasutuse jms-ga seotud puudeid
(ii) selles dokumendis ja standardis ISO/IEC 25019 määratletud abistavuse tagamiseks saab rakendada spetsiifilisi tarkvarahõlbustuse reegleid ja meetodeid, näiteks süsteemi, mis sobitamiseks nägemise, kuulmise ja liigutatavate kehaosade erinevuste või muutustega saab kasutajatega suhelda mitmesuguste sisestus- ja väljastusmeetoditega, lisaks visuaalsele kuvamisele ka hääle, pilgu ja puudutusega
(iii) kasutajatele tekkivaid ebamugavusi või väiksemat toimivust tingituna erinevustest või muudatustest tegelikes kasutustingimuses, mis väljuvad algselt spetsifitseerituist, saab lahendada kvaliteedi tõstmise tsükli kordamisega probleemide leidmiseks ja lahendamiseks, kasutades iteratiivset hindamist ja nõuete määratlemist selle kvaliteediomaduse seisukohalt; sellised erinevused või muudatused kasutuskontekstis võivad hõlmata näiteks järgmisi juhtumeid:
-- süsteemi kasutamisel autot juhtides või lennukiga lennates;
-- süsteemi interaktiivsel kasutamisel hädaolukorras lühiajaliselt ja väikese kuvaga õnnetuse või katastroofi tõttu;
-- kui kasutaja füüsilised võimed on teistsugused trauma või haiguse tüübi või tervenemise edenemise tõttu;
-- kui kasutaja on algaja või tal muutuvad oma ülesande eesmärk, kasutamine või oskused ja teadmised;
abistavuse ja interaktsioonivõime suurendamiseks saab kasutada ka muid kvaliteedi(alam-)karakteristikuid, enamasti näiteks sobitatavust ja paindlikkust
=
capability of a product to be used by people with the widest range of characteristics and capabilities to achieve specified goals in a specified context of use
Note 1. The range of capabilities includes language differences and disabilities associated with age, sight, hearing, use of hands, arms and legs, etc.
Note 2. A set of specific rules and methods for software accessibility can be applied to ensure “user assistance” in this document and in ISO/IEC 25019.
EXAMPLE A system that can interact with users using multiple input/output methods, such as voice, gaze, and touch, in addition to visual display, in order to accommodate differences in vision, hearing, and body parts that can be moved, or changes in these areas.
Note 3. Inconveniences or less effectiveness for users caused by differences or changes in their actual contexts of use beyond those initially specified in the requirements can be resolved by repeating the quality improvement cycle to find and resolve problems through iterative evaluation and requirements definition from this quality characteristic perspective.
Such differences or changes in the context of use can include, for example, the following cases:
—when using the system while driving a car or flying in an airplane;
— when using the system interactively for emergency within short-time use and small screen view due to an accident or a disaster;
— when a user having different physical capabilities due to the type of injury or illness, or changes in time due to healing or progression.
— when a user is a beginner or is changing own task goal of use, usage, or skill and knowledge;
Also, other quality (sub)characteristics, typically such as adaptability or flexibility, can be collaboratively applied to improve user assistance and interaction capability.

Palun oodake...

Tõrge

user assistance *

abistavus

olemus
ISO/IEC 25010:
toote võime olla spetsifitseeritud kontekstis ettemääratud sihtide saavutamiseks kasutatav inimestele laias omaduste ja võimete spektris
(i) võimaluste spekter hõlmab keeleerinevusi ning vanuse, nägemise, kuulmise, käe- ja jalakasutuse jms-ga seotud puudeid
(ii) selles dokumendis ja standardis ISO/IEC 25019 määratletud abistavuse tagamiseks saab rakendada spetsiifilisi tarkvarahõlbustuse reegleid ja meetodeid, näiteks süsteemi, mis sobitamiseks nägemise, kuulmise ja liigutatavate kehaosade erinevuste või muutustega saab kasutajatega suhelda mitmesuguste sisestus- ja väljastusmeetoditega, lisaks visuaalsele kuvamisele ka hääle, pilgu ja puudutusega
(iii) kasutajatele tekkivaid ebamugavusi või väiksemat toimivust tingituna erinevustest või muudatustest tegelikes kasutustingimuses, mis väljuvad algselt spetsifitseerituist, saab lahendada kvaliteedi tõstmise tsükli kordamisega probleemide leidmiseks ja lahendamiseks, kasutades iteratiivset hindamist ja nõuete määratlemist selle kvaliteediomaduse seisukohalt; sellised erinevused või muudatused kasutuskontekstis võivad hõlmata näiteks järgmisi juhtumeid:
-- süsteemi kasutamisel autot juhtides või lennukiga lennates;
-- süsteemi interaktiivsel kasutamisel hädaolukorras lühiajaliselt ja väikese kuvaga õnnetuse või katastroofi tõttu;
-- kui kasutaja füüsilised võimed on teistsugused trauma või haiguse tüübi või tervenemise edenemise tõttu;
-- kui kasutaja on algaja või tal muutuvad oma ülesande eesmärk, kasutamine või oskused ja teadmised;
abistavuse ja interaktsioonivõime suurendamiseks saab kasutada ka muid kvaliteedi(alam-)karakteristikuid, enamasti näiteks sobitatavust ja paindlikkust
=
capability of a product to be used by people with the widest range of characteristics and capabilities to achieve specified goals in a specified context of use
Note 1. The range of capabilities includes language differences and disabilities associated with age, sight, hearing, use of hands, arms and legs, etc.
Note 2. A set of specific rules and methods for software accessibility can be applied to ensure “user assistance” in this document and in ISO/IEC 25019.
EXAMPLE A system that can interact with users using multiple input/output methods, such as voice, gaze, and touch, in addition to visual display, in order to accommodate differences in vision, hearing, and body parts that can be moved, or changes in these areas.
Note 3. Inconveniences or less effectiveness for users caused by differences or changes in their actual contexts of use beyond those initially specified in the requirements can be resolved by repeating the quality improvement cycle to find and resolve problems through iterative evaluation and requirements definition from this quality characteristic perspective.
Such differences or changes in the context of use can include, for example, the following cases:
—when using the system while driving a car or flying in an airplane;
— when using the system interactively for emergency within short-time use and small screen view due to an accident or a disaster;
— when a user having different physical capabilities due to the type of injury or illness, or changes in time due to healing or progression.
— when a user is a beginner or is changing own task goal of use, usage, or skill and knowledge;
Also, other quality (sub)characteristics, typically such as adaptability or flexibility, can be collaboratively applied to improve user assistance and interaction capability.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!