urban system

linnasüsteem

olemus
ISO 22300:
inimasustus, integreeritud ja kompleksne süsteemikomponentide kogum, mida iseloomustavad universaalsed ja üksteisest sõltuvad mõõtmed: füüsiline, talitluslik, korraldusslik ja ruumiline; koosneb inimestest, protsessidest ja varadest, mida hallatakse toimivate valitsemismehhanismide kaudu
(i) Linnasüsteemi koosseis ja komponendid on dünaamilised ja muutuvad ajas.
(ii) Igal linnapiirkonnal on ta sõltumatult ta suurusest, kultuurist, asukohast, majanduslikust ja/või pollitilisest keskkonast linnasüsteemi tunnusomadused.
(iii) Linnasüsteemidena iseloomustatavate linnapiirkondade eesmärk on hallata oma paljude komponentide keerulisi koostoimeid ja vastastikuseid sõltuvusi, et täita mitmesuguseid funktsioone, sealhulgas sotsiaalseid, majanduslikke, kultuurilisi ja keskkonnaalaseid.
=
human settlement, integrated and complex set of system components, characterized by universal and interdependent dimensions: physical, functional, organizational and spatial; comprised of people, processes and assets managed through effective governance mechanisms
Note 1. Being dynamic, the composition and elements of an urban system changes with time.
Note 2. Every urban area has characteristics of an urban system, regardless of its size, culture, location, economy and/or political environment.
Note 3. Characterized as urban systems, urban areas have the objectives (3.1.162) of managing the complex interactions and interdependencies among its multiple components, with the purpose of fulfilling a variety of functionalities including social, economic, cultural and environmental.

Toimub laadimine

urban system

linnasüsteem

olemus
ISO 22300:
inimasustus, integreeritud ja kompleksne süsteemikomponentide kogum, mida iseloomustavad universaalsed ja üksteisest sõltuvad mõõtmed: füüsiline, talitluslik, korraldusslik ja ruumiline; koosneb inimestest, protsessidest ja varadest, mida hallatakse toimivate valitsemismehhanismide kaudu
(i) Linnasüsteemi koosseis ja komponendid on dünaamilised ja muutuvad ajas.
(ii) Igal linnapiirkonnal on ta sõltumatult ta suurusest, kultuurist, asukohast, majanduslikust ja/või pollitilisest keskkonast linnasüsteemi tunnusomadused.
(iii) Linnasüsteemidena iseloomustatavate linnapiirkondade eesmärk on hallata oma paljude komponentide keerulisi koostoimeid ja vastastikuseid sõltuvusi, et täita mitmesuguseid funktsioone, sealhulgas sotsiaalseid, majanduslikke, kultuurilisi ja keskkonnaalaseid.
=
human settlement, integrated and complex set of system components, characterized by universal and interdependent dimensions: physical, functional, organizational and spatial; comprised of people, processes and assets managed through effective governance mechanisms
Note 1. Being dynamic, the composition and elements of an urban system changes with time.
Note 2. Every urban area has characteristics of an urban system, regardless of its size, culture, location, economy and/or political environment.
Note 3. Characterized as urban systems, urban areas have the objectives (3.1.162) of managing the complex interactions and interdependencies among its multiple components, with the purpose of fulfilling a variety of functionalities including social, economic, cultural and environmental.

Palun oodake...

Tõrge

urban system

linnasüsteem

olemus
ISO 22300:
inimasustus, integreeritud ja kompleksne süsteemikomponentide kogum, mida iseloomustavad universaalsed ja üksteisest sõltuvad mõõtmed: füüsiline, talitluslik, korraldusslik ja ruumiline; koosneb inimestest, protsessidest ja varadest, mida hallatakse toimivate valitsemismehhanismide kaudu
(i) Linnasüsteemi koosseis ja komponendid on dünaamilised ja muutuvad ajas.
(ii) Igal linnapiirkonnal on ta sõltumatult ta suurusest, kultuurist, asukohast, majanduslikust ja/või pollitilisest keskkonast linnasüsteemi tunnusomadused.
(iii) Linnasüsteemidena iseloomustatavate linnapiirkondade eesmärk on hallata oma paljude komponentide keerulisi koostoimeid ja vastastikuseid sõltuvusi, et täita mitmesuguseid funktsioone, sealhulgas sotsiaalseid, majanduslikke, kultuurilisi ja keskkonnaalaseid.
=
human settlement, integrated and complex set of system components, characterized by universal and interdependent dimensions: physical, functional, organizational and spatial; comprised of people, processes and assets managed through effective governance mechanisms
Note 1. Being dynamic, the composition and elements of an urban system changes with time.
Note 2. Every urban area has characteristics of an urban system, regardless of its size, culture, location, economy and/or political environment.
Note 3. Characterized as urban systems, urban areas have the objectives (3.1.162) of managing the complex interactions and interdependencies among its multiple components, with the purpose of fulfilling a variety of functionalities including social, economic, cultural and environmental.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!