AKIT
English Eesti

asset

vara (1)

Õ:loenduv (st mitmust võimaldav) on
vara (nagu ka ware) ainult eraldi sõnana,
mitte aga liitsõnade (näiteks tarkvara, priivara --
nagu ka software, freeware) koostises

olemus
ISO 22300:
miski, millel on organisatsiooni jaoks väärtus
= anything that has value to an organization

ISO 55000:
artikkel, ese või olem,
millel on organisatsiooni jaoks väärtus:
- aineline või ainetu, rahaline või muu
- sisaldab riskide ja kohustuste arvessevõttu
- võib elutsükli järkudes olla positiivne või negatiivne
füüsilised varad on näiteks organisatsiooni
- seadmed
- sisseseade
- kinnisvara
ainetud varad on näiteks
- laenud
- kaubamärgid
- digitaalvarad
- kasutamisõigused
- litsentsid
- intellektuaalomandiõigused
- maine
- lepped
ka varade süsteem on vara
=
item, thing or entity that has potential or actual value to an organization
Note 1. Value can be tangible or intangible, financial or non-financial, and includes consideration of risks and liabilities. It can be positive or negative at different stages of the asset life
Note 2. Physical assets usually refer to equipment, inventory and properties owned by the organization. Physical assets are the opposite of intangible assets, which are non-physical assets such as leases, brands, digital assets, use rights, licences, intellectual property rights, reputation or agreements.
Note 3. A grouping of assets referred to as an asset system could also be considered as an asset.


ISO/IEC 27032:
miski, millel on väärtus
isikule, organisatsioonile või riigile
= anything that has value to an individual, an organization or a government

ISO/IEC 15408, CC:
olem, mis hindamisobjekti omanikule on eeldatavalt väärtuslik
= entity that the owner of the TOE presumably places value upon

vt ka
- aineline vara
- ainetu vara
- füüsiline vara
- IT-vara
- IT-varade haldus
- tarkvarakesksete varade haldus
- tarkvaraline vara
- tundlik vara
- vara (2)
- -vara
- varade haldus
- varade inventuur
- varade loend