AKIT
English Eesti

affinity (4)

afiinsus

olemus
sidumisvõime kontekstist sõltuvas tähenduses

(4a) keemias:
aine või funktsionaalrühma võime
reageerida teise ainega

(4b) füüsikas:
aatomi või molekuli võime
siduda lisaelektroni,
st negatiivselt ioniseeruda

(4c) arvutisüsteemis:
operatsioonisüsteemi võime siduda
üht või mitut protsessi
ühe või mitme konkreetse protsessoriga

(4d) jm

vt ka
- afiinne ruum
- afiinne teisendus