AKIT
English Eesti

affinity (4)

afiinsus

(a) keemias: aine või funktsionaalrühma võime reageerida teise ainega

(b) füüsikas: aatomi või molekuli võime siduda lisaelektroni, st negatiivselt ioniseeruda

(c) arvutisüsteemis: operatsioonisüsteemi võime siduda üht või mitut protsessi ühe või mitme konkreetse protsessoriga

(d) jm