AKIT
English Eesti

all-hazards

ohustik

ISO 22300: looduslikud, inimese (tahtlikult või tahtmatult) tekitatud ja tehnolooogia põhjustatud sündmused, millel on potentsiaalne toime organisatsioonile, kogukonnale või ühiskonnale ning keskonnale, millest ta sõltub