AKIT
English Eesti

acceptance test

vastuvõtutest

(sisu sõltub kontekstist, sh tarnelepingust)

ISO/IEC 2382: süsteemi või funktsionaalüksuse test, mille harilikult sooritab tellija oma asukohas pärast installeerimist tarnija osavõtul, et tagada lepingunõuetele vastavust