acceptance test

vastuvõtutest

olemus
sõltub kontekstist, sealhugas tarnelepingust

ISO/IEC 2382:
süsteemi või funktsionaalüksuse test
lepingunõuetele vastavuse tagamiseks;
harilikult sooritab tellija oma asukohas
pärast installimist tarnija osavõtul
=
test of a system or functional unit usually performed by the purchaser on his premises after installation with the participation of the vendor to ensure that the contractual requirements are met

ISO/IEC/IEEE 24765:
1. testimine otsustamiseks, kas süsteem rahuldab vastuvõtukriteeriume ja võimaldamaks kasutajal otsustada, kas süsteem vastu võtta
2. formaalne testimine võimaldamaks kasutajal, kliendil või muul volitatud olemil otsustada, kas süsteem või komponent vastu võtta
=
1. testing conducted to determine whether a system satisfies its acceptance criteria and to enable the customer to determine whether to accept the system
2. formal testing conducted to enable a user, customer, or other authorized entity to determine whether to accept a system or component


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Acceptance_testing

http://softwaretestingfundamentals.com/acceptance-testing/

https://usersnap.com/blog/types-user-acceptance-tests-frameworks/

https://www.softwaretestinghelp.com/what-is-acceptance-testing/

https://www.test-institute.org/Software_Testing_Levels.php

https://www.softwaretestinghelp.com/acceptance-test-reports/

https://www.softwaretestinggenius.com/docs/tplatr.doc

https://www.oreilly.com/library/view/user-acceptance-testing/9781780171678/

Toimub laadimine

acceptance test

vastuvõtutest

olemus
sõltub kontekstist, sealhugas tarnelepingust

ISO/IEC 2382:
süsteemi või funktsionaalüksuse test
lepingunõuetele vastavuse tagamiseks;
harilikult sooritab tellija oma asukohas
pärast installimist tarnija osavõtul
=
test of a system or functional unit usually performed by the purchaser on his premises after installation with the participation of the vendor to ensure that the contractual requirements are met

ISO/IEC/IEEE 24765:
1. testimine otsustamiseks, kas süsteem rahuldab vastuvõtukriteeriume ja võimaldamaks kasutajal otsustada, kas süsteem vastu võtta
2. formaalne testimine võimaldamaks kasutajal, kliendil või muul volitatud olemil otsustada, kas süsteem või komponent vastu võtta
=
1. testing conducted to determine whether a system satisfies its acceptance criteria and to enable the customer to determine whether to accept the system
2. formal testing conducted to enable a user, customer, or other authorized entity to determine whether to accept a system or component


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Acceptance_testing

http://softwaretestingfundamentals.com/acceptance-testing/

https://usersnap.com/blog/types-user-acceptance-tests-frameworks/

https://www.softwaretestinghelp.com/what-is-acceptance-testing/

https://www.test-institute.org/Software_Testing_Levels.php

https://www.softwaretestinghelp.com/acceptance-test-reports/

https://www.softwaretestinggenius.com/docs/tplatr.doc

https://www.oreilly.com/library/view/user-acceptance-testing/9781780171678/

Palun oodake...

Tõrge

acceptance test

vastuvõtutest

olemus
sõltub kontekstist, sealhugas tarnelepingust

ISO/IEC 2382:
süsteemi või funktsionaalüksuse test
lepingunõuetele vastavuse tagamiseks;
harilikult sooritab tellija oma asukohas
pärast installimist tarnija osavõtul
=
test of a system or functional unit usually performed by the purchaser on his premises after installation with the participation of the vendor to ensure that the contractual requirements are met

ISO/IEC/IEEE 24765:
1. testimine otsustamiseks, kas süsteem rahuldab vastuvõtukriteeriume ja võimaldamaks kasutajal otsustada, kas süsteem vastu võtta
2. formaalne testimine võimaldamaks kasutajal, kliendil või muul volitatud olemil otsustada, kas süsteem või komponent vastu võtta
=
1. testing conducted to determine whether a system satisfies its acceptance criteria and to enable the customer to determine whether to accept the system
2. formal testing conducted to enable a user, customer, or other authorized entity to determine whether to accept a system or component


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Acceptance_testing

http://softwaretestingfundamentals.com/acceptance-testing/

https://usersnap.com/blog/types-user-acceptance-tests-frameworks/

https://www.softwaretestinghelp.com/what-is-acceptance-testing/

https://www.test-institute.org/Software_Testing_Levels.php

https://www.softwaretestinghelp.com/acceptance-test-reports/

https://www.softwaretestinggenius.com/docs/tplatr.doc

https://www.oreilly.com/library/view/user-acceptance-testing/9781780171678/

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!