AKIT
English Eesti

activity (1)

tegevus

olemus
pidev pikaajaline toimingute jada; sõltuvalt kontekstist võib koosneda protsessidest või olla protsessi osa;

ISO/IEC 12207 jt: mingi protsessi kokkukuuluvate tööde kogum

ISO/IEC 27034: rakenduse elutsüklis tegija sooritatavate toimingute või tööde kogum

ISO/IEC 17789: spetsifitseeritud püüdlus või tööde kogum

ISO 22301: üht või enamat toodet või teenust loov või toetav protsess(istik) organisatsioonis või tema jaoks; näiteks arvestus, konsultatsioonid, infotehnoloogia, valmistus, turustus