AKIT
English Eesti

business critical

elutähtis (1); tegevustähtis

olemus
infovarade turvaklass:
- organisatsiooni tegutsemiseks
eluliselt tähtis
- infoturvaintsident võib
tugevalt kahjustada
- intsidendi toime on näiteks
------ oluline rahaline kahju
------ arvestatav maine langus
------ turupositsiooni halvenemine
------ sanktsioonid või kohtumenetlused

vt ka
- elutähtis, oluline
- elutähtis andmik
- elutähtis ressurss
- elutähtis sidekanal
- elutähtis taristu
- elutähtis ärifunktsioon
- elutähtsa teabetaristu kaitse
- käideldavusklass