AKIT
English Eesti

vital record

elutähtis andmik

olemus
ISO/IEC 27031:
elektron- või paberandmik, mis on oluline
- organisatsiooni tegutsemise
------ säilitamiseks
------ jätkamiseks
------ rekonstrueerimiseks
- õiguste kaitseks:
------ organisatsiooni õiguste
------ töötajate õiguste
------ klientide õiguste
------ huvipoolte õiguste