AKIT
English Eesti

information asset

infovara

Õ:inglise termini määratlust arvestades pole otstarbekas vastena kasutada pikemaid nimetusi nagu "IT vara", "infotehnoloogiline vara" vms; pealegi on infovarad eeskätt seotud põhitegevusega, mitte infotehnoloogiaga ja uuemates
standardiversioonides on sellest terminist üldse loobutud,
eelistades lihtsalt vara

olemus
(a) vara infoturbe halduse käsitlusalas

(b)
teadmus või andmed, millel on väärtus...
ISO/IEC 27032:
... isikule või organisatsioonile
ISO/TS 19299:
... riskiosalisele

ülevaateid
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/information-assets-factsheet.pdf

https://www.slideshare.net/jbrimson/information-asset-registers-a-short-guide

https://www.csu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/1931044/Information-Asset-Identification.pdf

http://referaat.cs.utwente.nl/conference/6/paper/6807/information-assets-and-their-value.pdf

näiteid
https://simplicable.com/new/information-asset