AKIT
English Eesti

identity management

identiteedihaldus

olemus
ISO/IEC24760: protsessid ja poliitikad, millega hallatakse mingi konteksti (süsteemi, ettevõtte, võrgu, riigi) piires vajalike identiteetide atribuutide
- elutsüklit
- väärtusi
- võimalikke metaandmeid

X.1252 järgi hõlmab kogu identiteediteavet ja olemi identiteedi tagamist

vt ka
- e-identiteedihaldus