AKIT
English Eesti

domain (4)

kontekst (2)

24760: keskkond, kus olem saab kasutada mingit atribuutide kogumit identifitseerimiseks (1) ja muuks otstarbeks