AKIT
English Eesti

user

kasutaja

Õ:standardid 2382 ja 19794 taunivad selles tähenduses "lõppkasutajat" ja soovitavad "kasutaja" asemel
konkreetseid rollinimetusi (biomeetriahõivesubjekt jt)

olemus
infoüsteemi kasutama volitatud isik või protsess
kontekstist sõltuvas tähenduses

näiteid
ISO/IEC 27011:
infotöötlusvahendeid või -süsteeme kasutav isik või organisatsioon: töötaja, allettevõtja, kolmas pool vm
=
person or organization who utilizes information processing facilities or systems, e.g., employee, contractor or third party user

ISO/IEC 2382, ISO/IEC 19794 (biomeetria):
biomeetriasüsteemiga interakteeriv
isik või organisatsioon
=
any person or organization interacting in any way with a biometric system

ISO/IEC 24713:
biomeetriasüsteemi halduse ja/või rakendamise eest vastutav isik -- pole lõppkasutaja, kelle biomeetriline proov hõivatakse
=
individual responsible for managing and/or implementing and/or administering the biometric system, as distinct from the end-user whose biometric sample is captured

ISO/IEC 27034:
isik, kes midagi kasutab või käitab,
lõppkasutaja, hooldaja, käitaja vm,
näiteks süsteemi- või andmebaasiülem
=
person who uses or operates something
Note. For the purposes of ISO/IEC 27034, the term “user” includes not only the end user, but also maintenance and operation roles, such as system administrator and database administrator.


ISO/IEC 27035:
intsidendirühma teenuste kasutaja,
isik või organisatsioon, sisemine või väline
=
users
people or organizations that utilise services provided by the incident response team (IRT)
Note. Users can be internal (within the organization) or external (outside the organization).


vt ka
- arvutikasutaja
- asitõendi kasutaja
- eeliskasutaja
- graafiline kasutajaliides
- juurkasutaja
- kahjustav kasutaja
- kahjutu kasutaja
- kasutajaagent
- kasutajaandmed
- kasutajafunktsioon
- kasutaja identifitseerimiskood
- kasutajajuhend
- kasutajakogemusega projekteerimine
- kasutajakonto
- kasutaja käitumise analüütika
- kasutajaliides
- kasutajanimi
- kasutajaotsingu baas
- kasutaja profiil
- kasutajarežiim
- kasutaja sidumine
- kasutajasisu
- kasutajaskond
- kasutajate haldus
- kasutajahoole
- kasutajate ühing
- kasutajatugi
- kaugkasutaja
- lauskasutaja
- lihtkasutaja
- lubatav kasutaja
- lõppkasutaja
- lõppkasutajaskond
- lõppkasutaja võimestamine
- masina kasutajaliides
- oskuskasutaja
- pilvteenuse kasutaja
- sideteenuse kasutaja
- tööalane kasutaja, töine kasutaja
- volitatud kasutaja
- ülemkasutaja
- ülemkasutaja tase