AKIT
English Eesti

user

kasutaja

Õ:standardid 2382 ja 19794 taunivad selles tähenduses "lõppkasutajat" ja soovitavad "kasutaja" asemel kasutada konkreetseid rollinimetusi (biomeetriahõivesubjekt jt)

olemus
infoüsteemi kasutama volitatud isik või protsess
kontekstist sõltuvas tähenduses

ISO/IEC 27011:
infotöötlusvahendeid või -süsteeme kasutav isik või organisatsioon: töötaja, allettevõtja, kolmas pool vm

ISO/IEC 2382, ISO/IEC 19794 (biomeetria):
biomeetriasüsteemiga interakteeriv
isik või organisatsioon

ISO/IEC 24713:
biomeetriasüsteemi halduse ja/või rakendamise eest vastutav isik -- pole lõppkasutaja, kelle biomeetriline proov hõivatakse

ISO/IEC 27034:
isik, kes midagi kasutab või käitab
- lõppkasutaja, hooldaja, käitaja vm
- näiteks süsteemi- või andmebaasiülem

ISO/IEC 27035:
intsidendirühma teenuste kasutaja
- isik või organisatsioon
- sisemine või väline

vt ka
- arvutikasutaja
- asitõendi kasutaja
- eeliskasutaja
- graafiline kasutajaliides
- juurkasutaja
- kahjustav kasutaja
- kahjutu kasutaja
- kasutajaagent
- kasutajaandmed
- kasutajafunktsioon
- kasutaja identifitseerimiskood
- kasutajajuhend
- kasutajakogemusega projekteerimine
- kasutajakonto
- kasutaja käitumise analüütika
- kasutajaliides
- kasutajanimi
- kasutajaotsingu baas
- kasutaja profiil
- kasutajarežiim
- kasutaja sidumine
- kasutajasisu
- kasutajaskond
- kasutajate haldus
- kasutajate varustamine
- kasutajate ühing
- kasutajatugi
- kaugkasutaja
- lauskasutaja
- lihtkasutaja
- lubatav kasutaja
- lõppkasutaja
- lõppkasutajaskond
- lõppkasutaja võimestamine
- masina kasutajaliides
- oskuskasutaja
- pilvteenuse kasutaja
- sideteenuse kasutaja
- tööalane kasutaja, töine kasutaja
- volitatud kasutaja
- ülemkasutaja
- ülemkasutaja tase