AKIT
English Eesti

end user

lõppkasutaja

Õ:"tavakasutaja" oleks tavade kasutaja või tavasid järgiv kasutaja (minimaalsete vajaduste ja võimalustega kasutaja on lihtkasutaja)

olemus
kontekstist sõltuv väärtusetarbimisahela lõppolem

(a) süsteemi olem (harilikult inimene),
kes/mis kasutab süsteemi ressursse
eeskätt rakenduslikuks otstarbeks ,
mitte süsteemihalduseks
ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 19770 jm:
süsteemi talle määratud otstarbeks kasutav(ad) isik(ud)

(b) avaliku võtme sertifikaadiga süsteemiolem,
kes/mis saab vastavat privaatvõtit kasutada ainult
muuks kui sertifikaadi signeerimise otstarbeks

(c) ISO/IEC 19794, ISO/IEC 24713:
isik, kes interakteerib biomeetriasüsteemiga
liikmestuseks või enda identiteedi kontrolliks

vt ka
- eeliskasutaja