AKIT
English Eesti

end user

lõppkasutaja

Õ:"tavakasutaja" oleks tavade kasutaja või tavasid järgiv kasutaja (minimaalsete vajaduste ja võimalustega kasutaja on lihtkasutaja)

(1) süsteemi olem (harilikult inimene), kes/mis kasutab süsteemi ressursse eeskätt rakenduslikuks, mitte süsteemihalduslikuks otstarbeks

ISO/IEC/IEEE 24765, ISO/IEC 19770 jm: süsteemi talle määratud otstarbeks kasutav(ad) isik(ud)

(2) avaliku võtme sertifikaadiga süsteemiolem, kes/mis saab vastavat privaatvõtit kasutada ainult muuks kui sertifikaadi signeerimise otstarbeks

(3) ISO/IEC 19794, ISO/IEC 24713: isik, kes interakteerib biomeetriasüsteemiga liikmestuseks või enda identiteedi kontrolliks