application (1)

rakendus (1)

Õ: kohati IT terminiks peetav "aplikatsioon"
tähendab eesti keeles eri värvi kujunditest pinnakaunistust, peamiselt tekstiilesemetel
http://farm4.staticflickr.com/3805/9620664091_e122bb7898_z.jpg

olemus IT alal:
(1a) toote, süsteemi, meetodi, protsessi, programmi vms üks konkreetne kasutamise
valdkond (pangandus, meditsiin, veondus vm) või
otstarve (tekstitöötlus, laoarvestus, joonestamine vm)
= field or purpose of use

(1b) arvutipõhine saadus
selle valdkonna või otstarbe vajadusteks

ISO/IEC/IEEE 24765:
süsteem andmete
kogumiseks, talletuseks, töötluseks ja esituseks
arvuti abil
= system for collecting, saving, processing, and presenting data by means of a computer

ISO/IEC 20926:
tegevuseesmärki toetav sidus automatiseeritud protseduuride ja andmete kogum
= coherent collection of automated procedures and data supporting a business objective

ISO/IEC 27032:
organisatsioonis protsessi või funktsiooni
automatiseeriv IT-lahendus,
abistamiseks töödes või probleemilahenduses,
sisaldab rakendustarkvara, andmeid ja protseduure
= IT solution, including application software, application data and procedures, designed to help an organization’s users perform particular tasks or handle particular types of IT problems by automating a business process or function

ISO/IEC 24713 (biomeetria):
laia nõudestiku rahuldamiseks teostatud
riistvara- ja/või tarkvarasüsteem
= hardware/software system implemented to satisfy a broad set of requirements

ISO/IEC DIS 30124:
sihtotstarbeline tarkvarakomponentide, poliitikate, äriprotsesside ja teabe omavahel seotud kogum
= set of inter-related software components, policies, business processes and information designed to fulfill a particular purpose

application administration function --
-- rakendusehalduse funktsioon
application area -- rakendusala
application boundary -- rakenduse piir
application capabilities type -- rakendusevõime
application framework -- rakenduskarkass
application functional size -- rakenduse funktsionaalmaht
application function point count --
- 1. rakenduse funktsioonipunktide arv
2. rakenduse funktsioonipunktide loendus
application process -- rakendusprotsess
application software -- rakendustarkvara
application system -- rakendussüsteem
application window --rakenduse aken

vt ka
- rakendus (2)

Toimub laadimine

application (1)

rakendus (1)

Õ: kohati IT terminiks peetav "aplikatsioon"
tähendab eesti keeles eri värvi kujunditest pinnakaunistust, peamiselt tekstiilesemetel
http://farm4.staticflickr.com/3805/9620664091_e122bb7898_z.jpg

olemus IT alal:
(1a) toote, süsteemi, meetodi, protsessi, programmi vms üks konkreetne kasutamise
valdkond (pangandus, meditsiin, veondus vm) või
otstarve (tekstitöötlus, laoarvestus, joonestamine vm)
= field or purpose of use

(1b) arvutipõhine saadus
selle valdkonna või otstarbe vajadusteks

ISO/IEC/IEEE 24765:
süsteem andmete
kogumiseks, talletuseks, töötluseks ja esituseks
arvuti abil
= system for collecting, saving, processing, and presenting data by means of a computer

ISO/IEC 20926:
tegevuseesmärki toetav sidus automatiseeritud protseduuride ja andmete kogum
= coherent collection of automated procedures and data supporting a business objective

ISO/IEC 27032:
organisatsioonis protsessi või funktsiooni
automatiseeriv IT-lahendus,
abistamiseks töödes või probleemilahenduses,
sisaldab rakendustarkvara, andmeid ja protseduure
= IT solution, including application software, application data and procedures, designed to help an organization’s users perform particular tasks or handle particular types of IT problems by automating a business process or function

ISO/IEC 24713 (biomeetria):
laia nõudestiku rahuldamiseks teostatud
riistvara- ja/või tarkvarasüsteem
= hardware/software system implemented to satisfy a broad set of requirements

ISO/IEC DIS 30124:
sihtotstarbeline tarkvarakomponentide, poliitikate, äriprotsesside ja teabe omavahel seotud kogum
= set of inter-related software components, policies, business processes and information designed to fulfill a particular purpose

application administration function --
-- rakendusehalduse funktsioon
application area -- rakendusala
application boundary -- rakenduse piir
application capabilities type -- rakendusevõime
application framework -- rakenduskarkass
application functional size -- rakenduse funktsionaalmaht
application function point count --
- 1. rakenduse funktsioonipunktide arv
2. rakenduse funktsioonipunktide loendus
application process -- rakendusprotsess
application software -- rakendustarkvara
application system -- rakendussüsteem
application window --rakenduse aken

vt ka
- rakendus (2)

Palun oodake...

Tõrge

application (1)

rakendus (1)

Õ: kohati IT terminiks peetav "aplikatsioon"
tähendab eesti keeles eri värvi kujunditest pinnakaunistust, peamiselt tekstiilesemetel
http://farm4.staticflickr.com/3805/9620664091_e122bb7898_z.jpg

olemus IT alal:
(1a) toote, süsteemi, meetodi, protsessi, programmi vms üks konkreetne kasutamise
valdkond (pangandus, meditsiin, veondus vm) või
otstarve (tekstitöötlus, laoarvestus, joonestamine vm)
= field or purpose of use

(1b) arvutipõhine saadus
selle valdkonna või otstarbe vajadusteks

ISO/IEC/IEEE 24765:
süsteem andmete
kogumiseks, talletuseks, töötluseks ja esituseks
arvuti abil
= system for collecting, saving, processing, and presenting data by means of a computer

ISO/IEC 20926:
tegevuseesmärki toetav sidus automatiseeritud protseduuride ja andmete kogum
= coherent collection of automated procedures and data supporting a business objective

ISO/IEC 27032:
organisatsioonis protsessi või funktsiooni
automatiseeriv IT-lahendus,
abistamiseks töödes või probleemilahenduses,
sisaldab rakendustarkvara, andmeid ja protseduure
= IT solution, including application software, application data and procedures, designed to help an organization’s users perform particular tasks or handle particular types of IT problems by automating a business process or function

ISO/IEC 24713 (biomeetria):
laia nõudestiku rahuldamiseks teostatud
riistvara- ja/või tarkvarasüsteem
= hardware/software system implemented to satisfy a broad set of requirements

ISO/IEC DIS 30124:
sihtotstarbeline tarkvarakomponentide, poliitikate, äriprotsesside ja teabe omavahel seotud kogum
= set of inter-related software components, policies, business processes and information designed to fulfill a particular purpose

application administration function --
-- rakendusehalduse funktsioon
application area -- rakendusala
application boundary -- rakenduse piir
application capabilities type -- rakendusevõime
application framework -- rakenduskarkass
application functional size -- rakenduse funktsionaalmaht
application function point count --
- 1. rakenduse funktsioonipunktide arv
2. rakenduse funktsioonipunktide loendus
application process -- rakendusprotsess
application software -- rakendustarkvara
application system -- rakendussüsteem
application window --rakenduse aken

vt ka
- rakendus (2)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!