AKIT
English Eesti

address of record

ametlik aadress

olemus
isiku elukohana registreeritud aadress:
- võib sisaldada postiaadressi
- võib olla ainult postkastinumber
- erijuhtudel ka isiku kontaktisiku aadress
- isikuandmete hulka kuuluvus sõltub õigusruumist