AKIT
English Eesti

address of record

ametlik aadress

olemus
(a) isiku elukohana registreeritud aadress:
- võib sisaldada postiaadressi
- võib olla ainult postkastinumber
- erijuhtudel ka isiku kontaktisiku aadress
- isikuandmete hulka kuuluvus sõltub õigusruumist
=
the official permanent address of an individual or organization
https://en.wikipedia.org/wiki/Address

(b) kehtiv füüsilise või virtuaalse asukoha aadress

NIST SP 800-63-3:
the validated and verified location (physical or digital) where an individual can receive communications using approved mechanisms