AKIT
English Eesti

address of record

ametlik aadress

isiku elukohana registreeritud aadress; võib sisaldada postiaadressi või olla ainult postkastinumber; erijuhtudel võib ametlikuks aadressiks olla ta kontaktisiku aadress (isikuandmeteks lugemine sõltub õigusruumist)