AKIT
English Eesti

authorization certificate

volitussertifikaat, lubasertifikaat

olemus
digitaaldokument, mis tõendab ta väljaandja luba kasutada teenust või ressurssi, mis on väljaandja kontrolli all või mida ta saab kasutada; harilikult signeeritakse avaliku võtme algoritmiga; luba võidakse mõnikord ka delegeerida

näide
volitamiseks kasutatav standardne (X.509) atribuudisertifikaat, milles olevate atribuutide seost valdajaga kinnitab väljaandja; vt https://tools.ietf.org/html/rfc5755