AKIT
English Eesti

authentication

autentimine

Õ:sõna tuleneb kreeka tüvest auto (= ise), kuid 10% termini kasutajaist veebis kirjutab "audentimine" (0,22% seevastu lisab bürokraadisufikseid: "autentiseerimine")

olemus
identiteediväite kontrolli protsess:
- üks kasutaja, süsteem, muu olem kontrollib
teise olemi väidetava identiteedi tõesust
- aluseks on tavaliselt mingi spetsiifiline
------ esitatud teave, näiteks parool
------ ese, näiteks kiipkaart või muu turvatõend
------ eristav püsitunnus (biomeetrik)
------ eristav asukoht (aadress)

ISO/IEC 27000 jt:
kinnituse otsing olemi väidetava identiteedi, tunnusomaduse või päritolu õigsusele;

ISO/IEC 24760:
identiteediteabe formaliseeritud verifitseerimise protsess

ISO/IEC 10181, 18014, 18028:
olemi identiteedile kinnituse saamine

ISO/IEC 2382, 30124 (biomeetria):
vaieldamatu päritolu või tõesuse
tõendamine või tõestamine

OpenID Connect:
protsess piisava kinnituse saamiseks
olemi ja väidetava identiteedi vahelise seose kohta

ülevaateid
http://www.differencebetween.net/technology/difference-between-authentication-and-authorization/

https://en.wikipedia.org/wiki/Authentication

https://www.researchgate.net/profile/Mohd_Fadzil_Abdul_Kadir/publication/328645282/figure/fig1/AS:687980796735488@1541038812263/Taxonomy-of-user-authentication-methods.ppm

https://www.nikhef.nl/~davidg/presentations/UserAuth.pdf

http://www.ijcaonline.org/research/volume131/number9/pandya-2015-ijca-907389.pdf

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00912435/PDF/A_Review_on_Authentication_Methods.pdf

https://www.oasis-open.org/committees/download.php/48334/OASIS-3rd-deliveatble-start.pptx

http://www.ijcttjournal.org/Volume16/number-3/IJCTT-V16P124.pdf

https://help.fortinet.com/fos50hlp/54/Content/FortiOS/fortigate-authentication-54/Auth_Intro.htm

https://www.gartner.com/en/documents/615014/a-taxonomy-of-authentication-methods

https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63-3.html

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

vt ka
- aktiivautentimine
- andmeallika autentimine
- asümmeetriline autentimismeetod
- autentimisandmed
- autentimise algataja
- autentimisega Bütsantsi leppe probleem
- autentimisega Bütsantsi leppe protokoll
- autentimisega tööviis
- autentimise kinnitus
- autentimise lubatõrge
- autentimisest möödumine
- autentimiseta
- autentimiskontekst
- autentimiskonteksti klass
- autentimismärgis
- autentimisnõude teave
- autentimispilet
- autentimisprotokoll
- autentimissaladus
- autentimissertifikaat
- autentimisserver
- autentimissuhtlus
- autentimissuhtluse teave
- autentimistaotlus
- autentimisteave
- autentimistegur
- autentimistiir
- autentimisvõti
- autonoomne autentimissertifikaat
- avatekstiga autentimine
- avatud autentimine
- dünaamiline autentimine
- elektrooniline autentimine
- graafiline autentimine
- isikuteadmusega autentimine, KBA
- kaksikautentimine
- kaudne võtme autentimine olemilt A olemile B
- kihtautentimine
- lihtautentimine
- liht-pääsuautentimine
- liitautentimine
- lisakanaliga autentimine
- lühendautentimine
- multiautentimine, mitmikautentimine
- nelikautentimine
- olemi A autentimine olemile B
- olemi autentimine
- olemi autentimiskindlus
- olemi autentimiskindluse karkass
- olemite mõlemautentimine
- otsene võtme autentimine olemilt A olemile B
- partneri autentimine
- passiivautentimine
- pääs autentimistõrkega
- riskadaptiivne autentimine, riskipõhine autentimine
- seadme autentimine
- seadmeautentimine
- sidus autentimissertifikaat
- staatiline autentimine
- sõnumiautentimiskood, MAC-kood
- sõnumiautentimiskoodi algoritm, MAC algoritm
- sõrmeveeniautentimine
- sümmeetriline autentimismeetod
- tahkautentimine
- tugev autentimine
- tõukeautentimine
- vastastikku autentimine
- veebisaidi autentimine
- verifitseerimise autentimisteave
- võtme mõlemautentimine
- võtmete kokkuleppimine laiendatud paroolautentimisega
- võtmete kokkuleppimine paroolautentimisega
- võtmete kokkuleppimine võrdparoolautentimisega
- ühepoolne autentimine
- ühisautentimine
- ühisvõtmega autentimine