AKIT
English Eesti

authentication

autentimine

Õ:sõna tuleneb kreeka tüvest auto (= ise), kuid 10% termini kasutajaist veebis kirjutab "audentimine" (0,22% seevastu lisab bürokraadisufikseid: "autentiseerimine")

olemus
protsess, millega üks kasutaja, süsteem vm olem saab kontrollida teise olemi väidetava identiteedi tõesust, tavaliselt mingi esitatud spetsiifilise teabe (näiteks parooli), eseme (näiteks kiipkaardi vm turvatõendi), eristava püsitunnuse (biomeetriku) või eristava asukoha (aadressi) alusel

ISO/IEC 27000 jt: kinnituse otsing olemi väidetava identiteedi, tunnusomaduse või päritolu õigsusele;

ISO/IEC 24760: identiteediteabe formaliseeritud verifitseerimise protsess

ISO/IEC 10181, 18014, 18028: olemi identiteedile kinnituse saamine

ISO/IEC 2382, 30124 (biomeetria): millegi vaieldamatu päritolu või tõesuse tõendamine või tõestamine

OpenID Connect: protsess piisava kinnituse saamiseks olemi ja väidetava identiteedi vahelise seose kohta

täpsemalt
https://www.youtube.com/watch?v=927KdwZZoU0

https://www.slideshare.net/AliRaw1/authentication-24695177

ülevaateid
https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/authentication/overview-authentication-methods-protocols-118

http://www.techrepublic.com/article/understanding-and-selecting-authentication-methods/

http://www.ijcaonline.org/research/volume131/number9/pandya-2015-ijca-907389.pdf

https://hal.inria.fr/hal-00912435/document

https://www.oasis-open.org/committees/download.php/48334/OASIS-3rd-deliveatble-start.pptx

https://www.researchgate.net/profile/Junaid_Chaudhry/publication/317646678/figure/fig1/AS:506603279482880@1497795042729/Fig-1-A-taxonomy-of-authentication-methods-28.ppm

http://www.ijcttjournal.org/Volume16/number-3/IJCTT-V16P124.pdf

juhiseid:
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-63-2.pdf

vt ka
- aktiivautentimine
- andmeallika autentimine
- asümmeetriline autentimismeetod
- autentimisandmed
- autentimise algataja
- autentimisega Bütsantsi leppe probleem
- autentimisega Bütsantsi leppe protokoll
- autentimisega tööviis
- autentimise kinnitus
- autentimise lubatõrge
- autentimisest möödumine
- autentimiseta
- autentimiskontekst
- autentimiskonteksti klass
- autentimismärgis
- autentimisnõude teave
- autentimispilet
- autentimisprotokoll
- autentimissaladus
- autentimissertifikaat
- autentimisserver
- autentimissuhtlus
- autentimissuhtluse teave
- autentimistaotlus
- autentimisteave
- autentimistegur
- autentimistiir
- autentimisvõti
- autonoomne autentimissertifikaat
- avatekstiga autentimine
- avatud autentimine
- dünaamiline autentimine
- elektrooniline autentimine
- graafiline autentimine
- isikuteadmusega autentimine, KBA
- kaksikautentimine
- kaudne võtme autentimine olemilt A olemile B
- kihtautentimine
- lihtautentimine
- liht-pääsuautentimine
- liitautentimine
- lisakanaliga autentimine
- lühendautentimine
- multiautentimine, mitmikautentimine
- nelikautentimine
- olemi A autentimine olemile B
- olemi autentimine
- olemi autentimiskindlus
- olemi autentimiskindluse karkass
- olemite mõlemautentimine
- otsene võtme autentimine olemilt A olemile B
- partneri autentimine
- passiivautentimine
- pääs autentimistõrkega
- riskadaptiivne autentimine, riskipõhine autentimine
- seadme autentimine
- seadmeautentimine
- sidus autentimissertifikaat
- staatiline autentimine
- sõnumiautentimiskood, MAC-kood
- sõnumiautentimiskoodi algoritm, MAC algoritm
- sõrmeveeniautentimine
- sümmeetriline autentimismeetod
- tahkautentimine
- tugev autentimine
- tõukeautentimine
- vastastikku autentimine
- veebisaidi autentimine
- verifitseerimise autentimisteave
- võtme mõlemautentimine
- võtmete kokkuleppimine laiendatud paroolautentimisega
- võtmete kokkuleppimine paroolautentimisega
- võtmete kokkuleppimine võrdparoolautentimisega
- ühepoolne autentimine
- ühisautentimine
- ühisvõtmega autentimine