AKIT
English Eesti

cleartext

avatekst

Õ:üks krüptograafia põhitermineid,
ei tähenda avalikke andmeid ega avaandmeid

olemus
krüpteerimata edastatav või krüpteerimisele kuuluv tekst

ISO/IEC 9797, 18033 jt, plaintext:
krüpteerimata informatsioon
= unencrypted information

ISO 7498 jt:
mõistetavad andmed,
mille semantiline sisu on kättesaadav
= intelligible data, the semantic content of which is available

ISO/IEC 2382:
andmed, mille semantiline sisu on
krüptograafia meetoditeta kättesaadav
= data, the semantic content of which is available without using cryptographic techniques

vt ka
- avatekstandmed
- avatekstiga autentimine
- avatekstinäidistega rünne
- avatekstisüstiga rünne
- avatekstvõti
- lihttekst
- valitava avatekstiga adaptiivrünne
- valitava avatekstiga rünne
- valitava avatekstipakiga rünne