AKIT
English Eesti

cleartext

avatekst

Õ:ei tähenda avalikke andmeid

olemus
krüpteerimata edastatav või krüpteerimisele kuuluv tekst

ISO/IEC 9797, 18033 jt, plaintext: krüpteerimata tekst

ISO 7498 jt: mõistetavad andmed, mille semantiline sisu on kättesaadav

ISO/IEC 2382: andmed, mille semantiline sisu on krüptograafia meetodeid kasutamata kättesaadav