AKIT
English Eesti

batch chosen-plaintext attack

valitava avatekstipakiga rünne

olemus
valitava avatekstiga rünne,
mis ei ole adaptiivrünne, st
uuritavad avatekstid (avatekstipakk)
valitakse enne rünnet,
sõltumatult vastavatest krüptogrammidest

vt ka
- valitava krüptogrammipakiga rünne