AKIT
English Eesti

batch chosen-ciphertext attack

valitava krüptogrammipakiga rünne

olemus
valitava krüptogrammiga rünne,
mis ei ole adaptiivrünne, st
uuritavad krüptogrammid (krüptogrammipakk)
valitakse enne rünnet,
sõltumatult vastavatest avatekstidest

vt ka
- valitava avatekstipaketiga rünne